انجام فصل چهار پایان نامه

غیر منطقی است از دانشجویان انتظار داشته باشیم به روش های آماری مورد نیاز برای انجام فصل چهار پایان نامه تسلط داشته باشند و با نرم افزارهای آماری، داده ها را تجزیه و تحلیل کنند، به بررسی آزمون فرضیات بپردازند و در نهایت فصل 4 خود را بنویسند. انجام فصل چهار پایان نامه پیچیدگی های آماری خاص خود را دارد و باید توسط یک متخصص آماری انجام شود. در این مقاله آزمون‌ها و روش‌های رایج در انجام فصل چهار پایان نامه در رشته های مختلف معرفی می‌گردد.

انجام فصل چهار پایان نامه رشته مدیریت

نگارش فصل چهار پایان نامه مدیریت مالی

رشته مدیریت مالی یکی از گرایش های محبوب مدیریت است. در این رشته دانشجویان با تئوری‌های نوین مدیریت مالی و کاربرد آن ها آشنا می‌شوند و در نهایت می‌توانند با ارائه راهکار‌هایی برای بسط و توسعه سرمایه‌گذاری، گام های مؤثری در حل مشکلات اقتصادی کشور بردارند.

عموما برای انجام فصل چهار رشته مدیریت مالی از نرم افزارهای Eviews و Stata استفاده می‌شود. دانشجویان این رشته پس از نگارش فصول یک تا سوم پایان نامه خود به جمع آوری داده های بورسی از طریق نرم افزار ره آورد نوین و سایت کدال می پردازند.

مراحل انجام تحلیل آماری فصل چهارم پایان نامه مدیریت مالی به صورت زیر است :

 • گزارش آمار توصیفی متغیرهای صورت مالی
 • آزمون نرمال بودن داده ها
 • بررسی پیش فرض های روش آماری
 • برازش مدل پژوهش
 • بررسی آزمون فرضیات

همچنین موارد زیر از جمله روش های معمول برای برازش مدل پژوهش در این رشته می باشد :

 • برازش مدل رگرسیونی با الگوی داده های پنل
 • حداقل مربعات معمولی (OLS)
 • حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS)
 • استفاده از مدل های آرچ و گارچ و …

در این راستا موسسه آماری کوکرانا آماده انجام فصل چهارم پایان نامه برای دانشجویان رشته مدیریت مالی با انواع نرم افزارهای آماری (SPSS, Eviews, Matlab, …) می باشد.

نوشتن فصل چهار پایان نامه حسابداری

نگارش فصل چهارم پایان نامه حسابداری شباهت زیادی به رشته مدیریت مالی دارد. با این تفاوت که در پایان نامه حسابداری برای تعریف مدل پژوهش از متغیرهای مرتبط این رشته مانند : کیفیت حسابداری، کیفیت افشاء و … استفاده می شود. برای نوشتن فصل چهارم پایان نامه حسابداری نیز از نرم افزاهای Eviews و Stata استفاده می شود.

همچنین با توجه به موضوع پایان نامه، ممکن است برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شود که برای نوشتن فصل چهارم، بسته به نوع مدل و فرضیات از نرم افزارهای (SPSS, AMOS, LISREL, SmartPLS, …) استفاده می شود.

موسسه آماری کوکرانا برای انجام فصل چهارم پایان نامه نسبت به انتخاب روش تحقیق، نحوه طراحی پرسشنامه و انتخاب نرم افزار آماری سازگار با فرضیات و مدل پژوهش پایان نامه به دانشجویان مشاوره آماری رایگان می دهد.

انجام فصل چهار پایان نامه مدیریت بازرگانی

معمولا ابزار جمع آوری داده های پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی پرسشنامه می باشد که برای تحلیل در فصل چهارم از نرم افزارهای (SPSS, AMOS, LISREL, SmartPLS, …) استفاده می شود. مراحل نوشتن فصل چهارم پایان نامه مدیریت بازرگانی عموما به صورت زیر است :

 • گزارش جمعیت شناختی افراد نمونه
 • گزارش توصیفی متغیرهای پژوهش
 • بررسی نرمال بودن داده ها و بررسی روابط
 • برازش مدل
 • بررسی پیش فرض های روش آماری مورد استفاده
 • آزمون فرضیات

آزمون های رایج جهت نگارش فصل 4 پایان نامه روانشناسی

با توجه به تجربه موسسه آماری کوکرانا پرکاربرد ترین آزمون هایی که برای نگارش فصل 4 پایان نامه روانشاسی استفاده می شوند به صورت زیر می باشد :

 • استفاده از آزمون های t-استیودنت و تحلیل واریانس (مقایسه میانگین ها)
 • استفاده از آزمون های همبستگی (پیرسون و اسپیرمن)
 • استفاده از تحلیل رگرسیون و معادلات ساختاری

نرم افزارهای رایج جهت آنالیز فصل چهار پایان نامه صنایع

برای نگارش فصل چهار پایان نامه رشته صنایع معمولا از نرم افزارهای زیر انجام می شود :

 • نرم افزار Matlab جهت انجام الگوریتم های فرابتکاری برای فصل چهارم
 • نرم افزارهای GAMS و LINGO جهت اجاری مدل های برنامه ریزی ریاضی و حل آن ها در فصل چهارم
 • نرم افزارهای Expert choice و Super Decision جهت حل مدل های تصمیم گیری چندمعیاره در فصل چهارم

سخن پایانی

مطالبی که در این مقاله ذکر شده صرفا جهت آشنایی کلی دانشجویان با روش های رایج انجام فصل چهارم در رشته های مختلف، بر اساس تجربه کاری موسسه کوکرانا بودند. طبیعی است که انتخاب روش تحقیق برای نوشتن فصل چهار پایان نامه بر اساس موضوع انجام می شود و ارتباط دادن آن به رشته غیر حرفه ای است.

خدمات کوکرانا در برابر قبول سفارش فصل چهار پایان نامه

1- بر اساس مدل مفهومی، فرضیات و روش آماری خواسته شده جهت انجام فصل چهار، برای شما مقاله مرجع معرفی می کنیم.

2- قبل از دفاع برای رفع ابهامات دانشجو ویدیو آموزشی طراحی می گردد.

3- تمامی اصلاحات قبل و بعد از دفاع به صورت رایگان انجام می شود.

امیدواریم خواندن این مقاله برای انجام فصل چهار پایان نامه مفید واقع شده باشد، در صورتیکه تمایل به سفارش فصل چهارم پایان نامه دارید با تکمیل فرم یا تماس با شماره تلفن از طریق لینک زیر، موسسه آماری کوکرانا در خدمت شما متقاضی گرامی می باشد.

ارسال سفارش جهت انجام تحلیل آماری فصل چهارم