در این مقاله نحوه وارد کردن دیتا در SPSS آموزش داده می شود.

قبل از انجام هر بررسی یا تجزیه و تحلیل آماری، لازم است که داده ها را به شکل مناسبی وارد نرم افزار SPSS کرده و با مشاهده آن ها بر روی صفحه مانیتور، آن ها را از نظر صحت ورود چک کنیم و در صورت نیاز تغییر یا تصحیح انجام دهیم.

نحوه ورود دیتا در نرم افزار اس پی اس اس (SPSS)

جدول زیر نمرات ریاضی یک، ریاضی دو، معدل و … 15 نفر از دانشجویان در یک ترم تحصیلی را نشان می دهد.

ردیفریاضی 1ریاضی 2معدلساعات مطالعهجنسیترشتهترم تحصیلی
11618.2517.9683مردمکانیک1
29.5111064مردبرق2
31918.517.8283زنبرق2
4191818.7979مردعمران3
515.518.2518.4394مردمکانیک1
6141514.9671زنریاضی1
714.516.515.1973مردعمران2
81314.7515.7973مردمکانیک1
9171516.7179مردریاضی3
1014.2515.516.4572زنمکانیک4
11111314.3656مردبرق1
1257.7512.7653زنریاضی3
131918.7517.9876زنبرق2
141818.2518.9288زنعمران5
1519.752019.3593مردمکانیک1

برای ورود داده ها در نرم افزار بدین صورت عمل می کنیم :

  • ابتدا برنامه SPSS را اجرا می کنیم.
  • در پنجره اصلی نرم افزار وارد پنجره Variable view می شویم.
  • در ستون Name، نام متغیرها را وارد می کنیم.
  • به دلیل فاصله ای بودن متغیرهای ریاضی یک، ریاضی دو، معدل، ضریب هوشی و ساعات مطالعه در قسمت Measure ویژگی Scale را انتخاب می کنیم. هم چنین به دلیل اسمی بودن دادهای جنسیت و رشته تحصیلی گزینه Nominal انتخاب می شود و در اخر گزینه مناسب برای داده های ترتیبی متغیر ترم تحصیلی Ordinal می باشد.

آموزش وارد کردن دیتا (Data) در اس پی اس اس (SPSS)

نحوه وارد کردن دیتا در SPSS

برای دادهای جنسیت و رشته تحصیلی چون به صورت حروف می باشد لازم است کد گذاری شود. برای متغیر جنسیت بر روی سلول None در ستون Value کلیک کرده، دکمه آبی رنگ کنار سلول فعال می شود با کلیک بر روی آن پنجره زیر باز می شود.

نحوه وارد کردن دیتا در SPSS

در این قسمت می خواهیم برای زن و مرد دو کد به صورت عددی معرفی کنیم. برای مثال برای مرد کد 1 و برای زن کد 2 را در نظر می گیریم (این کددهی دلخواه است و شما می توانید هر کد دیگری نیز در نظر بگیرید.) برای این کار طبق شکل زیر در کادر Value  کد 1 را قرار می دهیم و در قسمت label برچسب مرد را وارد می کنیم.

نحوه وارد کردن دیتا در SPSS

پس از زدن دکمه Add کد مورد نظر در لیست کدها قرار داده می شود. همین کار را برای برچسب “زن” نیز انجام می دهیم.

نحوه وارد کردن دیتا در SPSS

و در آخر برای معرفی کدها بر روی گزینه OK کلیک می کنیم. مطابق با شکل زیر همین کار را برای متغیر رشته تحصیلی انجام می دهیم.

نحوه وارد کردن دیتا در SPSS

حال وارد پنجره Data View شده و در ستون هر کدام از متغیرها مطابق با شکل زیر داده ها را وارد می کنیم.

نحوه وارد کردن دیتا در SPSS