در این مقاله نحوه وارد کردن دیتا در SPSS آموزش داده می شود.

قبل از انجام هر بررسی یا تجزیه و تحلیل آماری، لازم است که داده ها را به شکل مناسبی وارد نرم افزار SPSS کرده و با مشاهده آن ها بر روی صفحه مانیتور، آن ها را از نظر صحت ورود چک کنیم و در صورت نیاز تغییر یا تصحیح انجام دهیم.

نحوه ورود دیتا در نرم افزار اس پی اس اس (SPSS)

جدول زیر نمرات ریاضی یک، ریاضی دو، معدل و … ۱۵ نفر از دانشجویان در یک ترم تحصیلی را نشان می دهد.

ردیفریاضی ۱ریاضی ۲معدلساعات مطالعهجنسیترشتهترم تحصیلی
۱۱۶۱۸٫۲۵۱۷٫۹۶۸۳مردمکانیک۱
۲۹٫۵۱۱۱۰۶۴مردبرق۲
۳۱۹۱۸٫۵۱۷٫۸۲۸۳زنبرق۲
۴۱۹۱۸۱۸٫۷۹۷۹مردعمران۳
۵۱۵٫۵۱۸٫۲۵۱۸٫۴۳۹۴مردمکانیک۱
۶۱۴۱۵۱۴٫۹۶۷۱زنریاضی۱
۷۱۴٫۵۱۶٫۵۱۵٫۱۹۷۳مردعمران۲
۸۱۳۱۴٫۷۵۱۵٫۷۹۷۳مردمکانیک۱
۹۱۷۱۵۱۶٫۷۱۷۹مردریاضی۳
۱۰۱۴٫۲۵۱۵٫۵۱۶٫۴۵۷۲زنمکانیک۴
۱۱۱۱۱۳۱۴٫۳۶۵۶مردبرق۱
۱۲۵۷٫۷۵۱۲٫۷۶۵۳زنریاضی۳
۱۳۱۹۱۸٫۷۵۱۷٫۹۸۷۶زنبرق۲
۱۴۱۸۱۸٫۲۵۱۸٫۹۲۸۸زنعمران۵
۱۵۱۹٫۷۵۲۰۱۹٫۳۵۹۳مردمکانیک۱

برای ورود داده ها در نرم افزار بدین صورت عمل می کنیم :

  • ابتدا برنامه SPSS را اجرا می کنیم.
  • در پنجره اصلی نرم افزار وارد پنجره Variable view می شویم.
  • در ستون Name، نام متغیرها را وارد می کنیم.
  • به دلیل فاصله ای بودن متغیرهای ریاضی یک، ریاضی دو، معدل، ضریب هوشی و ساعات مطالعه در قسمت Measure ویژگی Scale را انتخاب می کنیم. هم چنین به دلیل اسمی بودن دادهای جنسیت و رشته تحصیلی گزینه Nominal انتخاب می شود و در اخر گزینه مناسب برای داده های ترتیبی متغیر ترم تحصیلی Ordinal می باشد.

آموزش وارد کردن دیتا (Data) در اس پی اس اس (SPSS)

نحوه وارد کردن دیتا در SPSS

برای دادهای جنسیت و رشته تحصیلی چون به صورت حروف می باشد لازم است کد گذاری شود. برای متغیر جنسیت بر روی سلول None در ستون Value کلیک کرده، دکمه آبی رنگ کنار سلول فعال می شود با کلیک بر روی آن پنجره زیر باز می شود.

نحوه وارد کردن دیتا در SPSS

در این قسمت می خواهیم برای زن و مرد دو کد به صورت عددی معرفی کنیم. برای مثال برای مرد کد ۱ و برای زن کد ۲ را در نظر می گیریم (این کددهی دلخواه است و شما می توانید هر کد دیگری نیز در نظر بگیرید.) برای این کار طبق شکل زیر در کادر Value  کد ۱ را قرار می دهیم و در قسمت label برچسب مرد را وارد می کنیم.

نحوه وارد کردن دیتا در SPSS

پس از زدن دکمه Add کد مورد نظر در لیست کدها قرار داده می شود. همین کار را برای برچسب “زن” نیز انجام می دهیم.

نحوه وارد کردن دیتا در SPSS

و در آخر برای معرفی کدها بر روی گزینه OK کلیک می کنیم. مطابق با شکل زیر همین کار را برای متغیر رشته تحصیلی انجام می دهیم.

نحوه وارد کردن دیتا در SPSS

حال وارد پنجره Data View شده و در ستون هر کدام از متغیرها مطابق با شکل زیر داده ها را وارد می کنیم.

نحوه وارد کردن دیتا در SPSS