هزینه فصل چهارم پایان نامه ارشد

امتیاز ۴.۸۹ از ۵ – ۳۰ رای
spinner در حال ثبت رای
هزینه فصل چهارم و انجام تحلیل آماری

جدول قیمت های انجام تحلیل آماری در سال 1401 (بروز شده در تاریخ 1401/02/25)

تحلیل فصل چهارم پایان نامه ارشدحدود هزینه (تومان)
تحلیل آماری با SPSS + آموزش + اصلاحات1 تا 3 میلیون
تحلیل آماری با SmartPLS + آموزش + اصلاحات1 تا 3 میلیون
تحلیل آماری با AMOS + آموزش + اصلاحات1 تا 3 میلیون
تحلیل آماری با Lisrel + آموزش + اصلاحات1 تا 3 میلیون
تحلیل آماری با Eviews + آموزش + اصلاحات1 تا 3 میلیون
تصمیم گیری چند معیاره (AHP, ANP, …) + آموزش + اصلاحات1 تا 3 میلیون
منطق فازی با متلب + آموزش + اصلاحات2 تا 4 میلیون
خوشه بندی + آموزش + اصلاحات2 تا 4 میلیون

تاریخچه 5 ساله هزینه تحلیل آماری

هزینه انجام فصل چهارم در سال 1395 تقریبا 400 هزار تومان بود.

در سال 98 هزینه انجام فصل چهارم پایان نامه ارشد به 800 تومان رسید.

در سال 99 هزینه تحلیل آماری به یک میلیون و دویست هزار تومان رسید.

قیمت انجام فصل چهارم پایان نامه در سال 1400 به 1 میلیون و 500 هزار تومان رسید.

در حال حاضر (سال 1401) هم انجام فصل چهارم پایان نامه با هزینه حدودی 2 میلیون تومان قابل انجام است.

برای اطلاع از هزینه انجام پایان نامه کلیک کنید.

به طور کلی مهم ترین عواملی که در تعیین هزینه نوشتن فصل چهارم تاثیر گذارند به صورت زیر است :

1- تعداد فرضیات، اهداف و سوالات پژوهش

2- میزان پیچیدگی مدل پژوهش

3- تعداد مدل‌های پژوهش برای بررسی فرضیات

4- مقطع تحصیلی دانشجو

5- نرم افزار مورد استفاده در فصل چهارم

موسسه آماری کوکرانا به منظور آگاهی بیشتر دانشجویان، قیمت انجام فصل چهارم پایان نامه کارشناسی ارشد با انواع نرم افزار آماری را به طور تقریبی مشخص می نماید. طبیعی است که اعلام دقیق قیمت بدون بررسی روش تحقیق، فرضیات و مدل، نامعقول است.

هزینه فصل چهارم پایان نامه با نرم افزار SPSS

به طور معمول هزینه نوشتن فصل چهارم پایان نامه کارشناسی ارشد با نرم افزار SPSS برای انواع رشته ها همراه با آموزش، در سال 1401 در حدود 1 تا 3 میلیون تومان می باشد. در صورتی که با استفاده از پرسشنامه به جمع آوری داده ها پرداخته شده است. هزینه وارد کردن دیتاها از پرسشنامه کاغذی به نرم افزار، بسته به تعداد سوالات پرسشنامه به قیمت انجام تحلیل آماری پایان نامه اضافه می گردد. قیمت وارد کردن داده های خام در نرم افزار حدودا بین 10 الی 15 هزار تومان متغیر است. معمولا آزمون های آماری زیر با استفاده از نرم افزار SPSS با هزینه کمی انجام می شود.

 • آزمون های مقایسه میانگین ها
 • آزمون های همبستگی و جداول توافقی
 • محاسبه پایایی و جداول آمار توصیفی

روش های آماری زیر نسبت به موارد بالا پیچیدگی بیشتری دارد و هزینه تحلیل آماری بیشتری در بر دارد :

 • انجام رگرسیون های خطی و شبه خطی
 • تحلیل عاملی اکتشافی
 • خوشه بندی و دسته بندی

قیمت فصل چهارم پایان نامه با نرم افزار SmartPLS

معمولا قیمت انجام فصل چهارم پایان نامه با نرم افزار SmartPLS برای تمامی رشته ها همراه با آموزش در حدود 1 تا 3 میلیون تومان برآورد می شود. در صورت جمع آوری اطلاعات با پرسشنامه، هزینه وارد کردن دیتاها از پرسشنامه کاغذی به نرم افزار، بسته به تعداد سوالات پرسشنامه به قیمت انجام تحلیل آماری برای پایان نامه اضافه می‌شود. هزینه وارد کردن داده های پرسشنامه ای در نرم افزار حدودا بین 10 الی 15 هزار تومان متغیر است.

هزینه انجام تحلیل آماری با SmartPLS به عوامل زیر بستگی دارد :

 • تعداد متغیرهای پنهان و میزان پیچیدگی مدل
 • تعداد متغیرهای میانجی
 • تعداد متغیرهای تعدیلی

قیمت انجام فصل چهارم با نرم افزار Amos

هزینه نوشتن فصل چهارم پایان نامه با نرم افزار اموس نیز مانند نرم افزار اسمارت پی ال اس به پیچیدگی مدل، تعداد متغیرهای میانجی و تعدیلی بستگی دارد. معمولا این هزینه در موسسه آماری کوکرانا همراه با ویدیو آموزشی و مشاوره آماری رایگان در حدود 1 تا 3 میلیون تومان برآورد می شود. طبیعی است که هزینه وارد کردن داده های خام پرسشنامه به نرم افزار به صورت جداگانه محاسبه می شود.

هزینه انجام تحلیل آماری پایان نامه با نرم افزار Lisrel

به طور مشابه نگارش فصل چهارم پایان نامه با این نرم افزار نیز مانند نرم افزارهای SmartPLS و Amos می‌باشد.

برآورد قیمت انجام فصل چهارم پایان نامه روش تصمیم گیری چند معیاره

قیمت فصل چهارم پایان نامه با روش های تصمیم گیری چند معیاره عموما به نوع روش، تعداد شاخص ها، زیر شاخص ها و گزینه ها بستگی دارد. این هزینه با توجه به ویژگی های زیر در حدود 2 تا 4 میلیون تومان انجام می شود :

 • انجام تحلیل در محیط فازی
 • استفاده ترکیبی از روش های چند معیاره و مقایسه نتایج

هزینه انجام فصل چهارم با استفاده از روش های تصمیم گیری الکتره، ویکور و پرامبتی به دلیل پیچیدگی به مراتب از روش های تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل شبکه ای بیشتر است.

برآورد هزینه انجام فصل چهارم پایان نامه با منطق فازی

برآورد هزینه انجام فصل چهارم پایان نامه با منطق فازی و استفاده از نرم افزار متلب (Matlab) توسط موسسه آماری کوکرانا بین دو الی چهار میلیون تومان برآورد می شود. تعیین دقیق هزینه نوشتن فصل چهارم با منطق فازی نیازمند بررسی موارد زیر است :

 • تعداد متغیرهای ورودی
 • تعداد متغیرهای خروجی
 • تعداد قواعد سیستم خبره فازی
 • روش فازی سازی
 • روش دی‌فازی سازی

تعیین قیمت انجام فصل چهارم پایان نامه با خوشه بندی

انجام خوشه بندی فصل چهارم پایان نامه به وسیله نرم افزارهای متفاوتی قابل انجام است (SPSS, SPSS Modeler ,Rapidminer, Matlab …). همچنین می دانیم که خوشه بندی انواع متفاوتی دارد (… ,k-means, k-NN)، بنابراین برای اعلام دقیق هزینه بایستی تمامی این موارد بررسی شود. متوسط هزینه دریافت شده برای نگارش تحلیل آماری با خوشه بندی توسط موسسه کوکرانا دو میلیون تومان بوده است که البته این قیمت با توجه به موارد گفته شده متغیر می باشد.

در ادامه هزینه انجام تحلیل آماری به تفکیک رشته ها مشخص شده است :

هزینه فصل چهار پایان نامه رشته مدیریت

هزینه نگارش فصل چهار پایان نامه مدیریت مالی

رشته مدیریت مالی یکی از گرایش های محبوب مدیریت است. در این رشته دانشجویان با تئوری‌های نوین مدیریت مالی و کاربرد آن ها آشنا می‌شوند و در نهایت می‌توانند با ارائه راهکار‌ هایی برای بسط و توسعه سرمایه‌گذاری، گام های مؤثری در حل مشکلات اقتصادی کشور بردارند.

عموما برای انجام فصل چهار رشته مدیریت مالی از نرم افزارهای Eviews و Stata استفاده می‌شود. دانشجویان این رشته پس از نگارش فصول یک تا سوم پایان نامه خود به جمع آوری داده های بورسی از طریق نرم افزار ره آورد نوین و سایت کدال می پردازند. هزینه انجام فصل چهارم پایان نامه برای رشته مدیریت مالی در حدود 1 تا 3 میلیون تومان می باشد.

مراحل انجام تحلیل آماری فصل چهارم پایان نامه مدیریت مالی به صورت زیر است :

 • گزارش آمار توصیفی متغیرهای صورت مالی
 • آزمون نرمال بودن داده ها
 • بررسی پیش فرض های روش آماری
 • برازش مدل پژوهش
 • بررسی آزمون فرضیات

همچنین موارد زیر از جمله روش های معمول برای برازش مدل پژوهش در این رشته می باشد :

 • برازش مدل رگرسیونی با الگوی داده های پنل
 • حداقل مربعات معمولی (OLS)
 • حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS)
 • استفاده از مدل های آرچ و گارچ و …

در این راستا موسسه آماری کوکرانا آماده انجام فصل چهارم پایان نامه برای دانشجویان رشته مدیریت مالی با انواع نرم افزارهای آماری (SPSS, Eviews, Matlab, …) می باشد.

قیمت نوشتن فصل چهار پایان نامه حسابداری

نگارش فصل چهارم پایان نامه حسابداری شباهت زیادی به رشته مدیریت مالی دارد. با این تفاوت که در پایان نامه حسابداری برای تعریف مدل پژوهش از متغیرهای مرتبط این رشته مانند : کیفیت حسابداری، کیفیت افشاء و … استفاده می شود. برای نوشتن فصل چهارم پایان نامه حسابداری نیز از نرم افزاهای Eviews و Stata استفاده می شود. هزینه انجام فصل چهارم پایان نامه برای رشته حسابداری در حدود 1 تا 3 میلیون تومان می باشد.

همچنین با توجه به موضوع پایان نامه، ممکن است برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شود که برای نوشتن فصل چهارم، بسته به نوع مدل و فرضیات از نرم افزارهای (SPSS, AMOS, LISREL, SmartPLS, …) استفاده می شود.

موسسه آماری کوکرانا برای انجام فصل چهارم پایان نامه نسبت به انتخاب روش تحقیق، نحوه طراحی پرسشنامه و انتخاب نرم افزار آماری سازگار با فرضیات و مدل پژوهش پایان نامه به دانشجویان در تمامی رشته ها مشاوره آماری به صورت آنلاین و تلفنی ارائه می دهد.

برآورد هزینه انجام فصل چهار پایان نامه مدیریت بازرگانی

معمولا ابزار جمع آوری داده های پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی پرسشنامه می باشد که برای تحلیل در فصل چهارم از نرم افزارهای (SPSS, AMOS, LISREL, SmartPLS, …) استفاده می شود. مراحل نوشتن فصل چهارم پایان نامه مدیریت بازرگانی عموما به صورت زیر است :

 • گزارش جمعیت شناختی افراد نمونه
 • گزارش توصیفی متغیرهای پژوهش
 • بررسی نرمال بودن داده ها و بررسی روابط
 • برازش مدل
 • بررسی پیش فرض های روش آماری مورد استفاده
 • آزمون فرضیات

هزینه انجام فصل چهارم پایان نامه برای رشته مدیریت بازرگانی در حدود 1 تا 3 میلیون تومان می باشد.

آزمون های رایج جهت نگارش فصل 4 پایان نامه روانشناسی

با توجه به تجربه موسسه آماری کوکرانا پرکاربرد ترین آزمون هایی که برای نگارش فصل 4 پایان نامه روانشناسی استفاده می شوند به صورت زیر می باشد :

 • استفاده از آزمون های t-استیودنت و تحلیل واریانس (مقایسه میانگین ها)
 • استفاده از آزمون های همبستگی (پیرسون و اسپیرمن)
 • استفاده از تحلیل رگرسیون و معادلات ساختاری

هزینه نگارش فصل چهارم پایان نامه برای رشته حسابداری در حدود دو میلیون تومان می باشد.

نرم افزارهای رایج جهت آنالیز فصل چهار پایان نامه صنایع

برای نگارش فصل چهار پایان نامه رشته صنایع معمولا از نرم افزارهای زیر انجام می شود :

 • نرم افزار Matlab جهت انجام الگوریتم های فرابتکاری برای فصل چهارم
 • نرم افزارهای GAMS و LINGO جهت اجاری مدل های برنامه ریزی ریاضی و حل آن ها در فصل چهارم
 • نرم افزارهای Expert choice و Super Decision جهت حل مدل های تصمیم گیری چندمعیاره در فصل چهارم

هزینه نگارش فصل چهارم پایان نامه برای رشته صنایع در حدود 2.000.000 تا 4.000.000 تومان می باشد.

مطالبی که در انتهای این مقاله ذکر شده صرفا جهت آشنایی کلی دانشجویان با روش های رایج انجام فصل چهارم در رشته های مختلف، بر اساس تجربه کاری موسسه کوکرانا بودند. طبیعی است که انتخاب روش تحقیق برای نوشتن فصل چهار پایان نامه بر اساس موضوع انجام می شود و ارتباط دادن آن به رشته غیر حرفه ای است.

سخن پایانی

هزینه فصل چهارم پایان نامه ارزان !

 • مشاهده شده که برخی از موسسات و افرادی که تخصص آماری ندارند هزینه بسیار پایین و نامعقولی برای هزینه نوشتن فصل چهارم پایان نامه ارشد پیشنهاد می نمایند، واضح است که این موسسات جای تردید دارند و در حقیقت به اندازه مبلغ پرداختی شما تعهد و کیفیت کاری دارند.

هزینه زیاد برای انجام تحلیل آماری !

 • همچنین برخی دیگر از موسسات (با اغراق سخت بودن کار و انجام اصلاحات) هزینه های نجومی برای قیمت انجام فصل چهارم پایان نامه کارشناسی ارشد پیشنهاد می‌کنند در حالی که حدود قیمت انجام تحلیل آماری پایان نامه ارشد مشخص است و می توانید با ارسال پروپوزال خود به موسسات مختلف بازه حدودی از هزینه رو جویا شوید. در موسسه آماری کوکرانا تمامی اصلاحات چه قبل از دفاع و چه بعد از دفاع و همچنین نکات مدنظر و اصلاحات شخص دانشجو انجام می شود.

هزینه های تعیین شده جهت انجام فصل چهارم پایان نامه کارشناسی ارشد بوده و قیمت انجام فصل چهارم دکتری و انجام تحلیل آماری مقاله را شامل نمی شود. قیمت های مشخص شده تقریبی بوده و مبلغ انجام تحلیل آماری پس از بررسی دقیق پروپزال، فرضیات، روش تحقیق و درخواست شما اعلام می گردد.

خدمات کوکرانا در برابر قبول سفارش فصل چهار پایان نامه

1- بر اساس مدل مفهومی، فرضیات و روش آماری خواسته شده جهت انجام فصل چهار، برای شما مقاله مرجع معرفی می کنیم.

2- قبل از دفاع برای رفع ابهامات دانشجو ویدیو آموزشی طراحی می گردد.

3- تمامی اصلاحات قبل و بعد از دفاع به صورت رایگان انجام می شود.

امیدواریم خواندن این مقاله برای انجام فصل چهار پایان نامه مفید واقع شده باشد، در صورتی که تمایل به سفارش فصل چهارم پایان نامه دارید با تکمیل فرم یا تماس با شماره تلفن از طریق لینک زیر، موسسه آماری کوکرانا در خدمت شما متقاضی گرامی می باشد.

پاسخ به سوالات متداول شما عزیزان

قیمت تحلیل آماری با نرم افزار Amos چقدر است ؟2022-05-15T15:55:38+00:00

به طور کلی قیمت تحلیل آماری و نوشتن فصل چهارم پایان نامه با نرم افزار Amos + آموزش در موسسه آماری کوکرانا بین 1 الی 3 میلیون تومان است.

قیمت فصل چهارم با نرم افزار SmartPLS چقدر است ؟2022-05-15T15:55:57+00:00

به طور کلی هزینه تحلیل آماری و نگارش فصل چهارم پایان نامه با نرم افزار SmartPLS + آموزش در موسسه آماری کوکرانا بین 1 الی 3 میلیون تومان است.

هزینه انجام تحلیل آماری با نرم افزار SPSS چقدر است ؟2022-05-15T15:56:16+00:00

به طور کلی هزینه تحلیل آماری و نگارش فصل چهارم پایان نامه با نرم افزار SPSS + آموزش در موسسه آماری کوکرانا بین 1 الی 3 میلیون تومان است.

برآورد هزینه فصل چهارم پایان نامه بر چه اساسی است ؟2020-10-18T22:43:19+00:00

برآورد هزینه فصل چهارم پایان نامه به طور کلی بر اساس تعداد فرضیات، اهداف، سوالات، تعداد و پیچیدگی مدل در پژوهش تعیین می گردد.

2022-07-02T10:44:51+00:00

20 دیدگاه

 1. رضا اسلانی فوریه 21, 2021 در 5:30 ب.ظ - پاسخ

  سلام. مبالغ هزینه ذکر شده در مورد فصل 4 رساله دکتری چگونه است؟

  • مسعود علی مردی آوریل 18, 2021 در 4:29 ق.ظ - پاسخ

   سلام دوست عزیز؛
   هزینه انجام فصل چهارم رساله دکتری با توجه به پیچیدگی های خاص خود در سال ۱۴۰۰ با هزینه تقریبی سه الی چهار میلیون تومان قابل انجام است (بروز شده در تاریخ 24 مرداد 1400).

 2. حسن محمدی ژوئن 16, 2021 در 5:17 ب.ظ - پاسخ

  سلام هزینه انجام پایان نامه ارشد حسابداری چقدره؟

  • مسعود علی مردی ژوئن 18, 2021 در 6:00 ق.ظ - پاسخ

   عرض سلام و احترام؛
   فصل چهارم پایان نامه ارشد رشته حسابداری + آموزش + اصلاحات به طور تقریبی با هزینه دو میلیون تومان قابل انجام هست (بروز شده در تاریخ 25 مرداد 1400).

 3. عاطی ژوئن 28, 2021 در 1:40 ب.ظ - پاسخ

  سلام وقت بخیر. ببخشید هزینه انجام یک متاآنالیز چند هست؟

  • مسعود علی مردی آگوست 3, 2021 در 3:30 ب.ظ - پاسخ

   سلام بستگی به مقطع تحصیلی و تعداد مقالاتی که مورد استفاده قرار می گیرد دارد.
   چون کار سنگینی هست با هزینه تقریبی 3 میلیون قابل انجام هستش.

 4. فاطیما آگوست 15, 2021 در 6:27 ب.ظ - پاسخ

  سلام، ببخشید من مدل پایان نامه ارشدم مشکل داره با نرم افزارsmartplsکار میکنم فرضیه ها منفی میاد میتونید کاری کنید فرضیه ها مثبت بشه

  • مسعود علی مردی آگوست 31, 2021 در 10:23 ق.ظ - پاسخ

   عرض سلام و احترام خدمت شما پژوهشگر گرامی؛
   لطفا اطلاعات کارتون از طریق ایمیل جهت بررسی ارسال بفرمایید.

 5. ساناز آگوست 25, 2021 در 8:58 ق.ظ - پاسخ

  سلام
  از این که همه چیز را شفاف بیان کردید ممنونم

 6. سامان سپتامبر 21, 2021 در 5:35 ب.ظ - پاسخ

  سلام. هزينه تحليل محتوا براساس نظريه گراندد براي ارشد چقدره درمياد؟

  • مسعود علی مردی سپتامبر 27, 2021 در 5:34 ق.ظ - پاسخ

   عرض سلام و احترام؛
   در حال حاضر سفارش کار کیفی پایان نامه قبول نمی کنیم.

 7. امین اکتبر 9, 2021 در 3:59 ب.ظ - پاسخ

  سلام. برای یک پژوهش علمی وسیع نیازمند مشاوره هستم. هزینه مشاوره چقدر میشه

 8. وحید اکتبر 12, 2021 در 1:37 ب.ظ - پاسخ

  با سلام، برای انجام فصل 4 با نرم افزار SPSS چنانچه از پرسشنامه آنلاین استفاده شود بطوری که دیگر نیازی به وارد کردن داده ها از روی کاغذ نباشد هزینه اش چه مقدار است؟

  • مسعود علی مردی اکتبر 18, 2021 در 6:46 ق.ظ - پاسخ

   عرض سلام و احترام؛
   انجام فصل چهارم پایان نامه کارشناسی ارشد در موسسه آماری کوکرانا با هزینه حدودی 2 میلیون تومان انجام می شود.
   در صورتی که نیاز به وارد کردن داده ها از روی کاغذ به نرم افزار باشد هزینه به ازای هر پرسشنامه جداگانه محاسبه و اضافه خواهد شد.

 9. sahar اکتبر 24, 2021 در 11:01 ق.ظ - پاسخ

  سلام وقت بخیر قیمت انجام رساله دکتری مدیریت چنده؟

 10. sara فوریه 9, 2022 در 5:18 ق.ظ - پاسخ

  سلام وقت بخیر هزینه تحلیل دیتا اقتصاد سنجی با نرم افزار ایویوز و استتا چقدره؟

  • مسعود علی مردی فوریه 22, 2022 در 8:11 ق.ظ - پاسخ

   عرض سلام و احترام خدمت شما؛
   فصل چهارم پایان نامه ارشد با نرم افزار ایویوز و یا استتا با هزینه تقریبی یک میلیون و پانصد هزار تومان قابل انجام هست.

 11. فریدون رمضی ژوئن 1, 2022 در 8:24 ق.ظ - پاسخ

  سلام
  هزینه فصل ۴و۵ پایان نامه با روش منطق فازی باروش بدترین _بهترینbwmچقدر میشه؟ممنون

 12. sahar ژوئن 21, 2022 در 4:12 ب.ظ - پاسخ

  ممنون از وبسایت خوبتون شما بهترین هستید

دیدگاه خود را بنویسید

عنوان

رفتن به بالا