آزمون تی تک نمونه ای در نرم افزار SPSS

One Sample T-Test in SPSS

در این مقاله نحوه آزمون تی تک نمونه ای در نرم افزار SPSS با ارائه مثال آموزش داده می شود.

هدف آزمون : آزمون  One Sample T-Test اختلاف داشتن یا نداشتن میانگین یک نمونه را با یک عدد ثابت مشخص بررسی می کند.

آماره آزمون تی تک نمونه ای به شکل زیر است :

فرمول آزمون تی تک نمونه ای در SPSS

در فرمول بالا T دارای توزیع تی استیودنت با n-1 درجه آزادی می باشد.

پیش فرض ­های آزمون تی تک نمونه ای (One Sample T-Test)

  1. کمی (فاصله ای – نسبتی) بودن داده های مورد بررسی
  2. نرمال بودن داده ­های مورد بررسی

مثال : یک محقق می خواهد آزمون کند که آیا نمره متوسط IQ دانش آموزان یک کلاس 12 نفره برابر عدد 100 می باشد یا خیر ؟

نمرات دانش آموزان به شرح زیر است :

مثال آزمون تی تک نمونه ای در نرم افزار SPSS

حل :

می خواهیم آزمون فرضیه زیر را انجام دهیم :

آزمون تی تک نمونه ای در نرم افزار SPSS

ابتدا داده ها را به شکل زیر وارد نرم افزار SPSS می کنیم :

شکل ورود دیتا برای آزمون تی تک نمونه ای

در مرحله دوم برای انجام آزمون مسیر زیر را اجرا می کنیم :

Analyze \ Compare Means \ One – sample T Test

پنجره آزمون تی تک نمونه ای در SPSS

با باز شدن پنجره بالا روی متغیر IQ کلیک کرده و آن را در کادر Test Variable(s) وارد می کنیم و همچنان در کادر Test Value عدد ثابت و مشخص که در این مثال 100 می باشد وارد می کنیم و OK را کلیک کنید.

در پنجره Output خروجی آزمون گزارش می شود.

خروجی آزمون تی تک نمونه ای

جدول فوق حجم نمونه (12)، میانگین (99/17)، انحراف استاندارد (8/462) و خطای معیار (2/443) را نشان می دهد.

خروجی دوم آزمون تی تک نمونه ای

با توجه به جدول فوق سطح معناداری آزمون برابر 0.739 می باشد که بیشتر از سطح خطای 0.05 می باشد که نشان می­ دهد فرضیه صفر را در سطح 5 درصد نمی توان رد کرد و می توان نتیجه گرفت که میانگین نمرات IQ دانش آموزان برابر 100 می باشد.

برچسب ها

مسعود علی مردی

بیش از 6 ساله که تحلیل گر آماری هستم. جای خالی یک مرجع تخصصی آماری را به شدت حس می کردم و تصمیم گرفتم مرجعی کامل برای هموطنان عزیزم ایجاد کنم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن