آزمون من ویتنی برای مقایسه میانه دو جامعه مستقل

Mann-Whitney test for two independent groups

آزمون من ویتنی (Mann-Whitney) یک آزمون مقایسه ای برای مقایسه وضعیت دو گروه مستقل است و وقتي داده‌های يك مطالعه به صورت كيفي و یا ترتيبي باشند بهتر است از این آزمون که یک آزمون ناپارامتری و معادل آزمون تی برای دو نمونه مستقل (two independent sample T Test) است، استفاده كرد. در اين حالت از آزمون t دو نمونه مستقل استفاده نمي كنيم زيرا ميانگين متغيري كه در مقياس ترتيبي اندازه گيري شده باشد، به علت يكسان نبودن فاصله واحدها، معني و مفهوم واقعي ميانگين را نخواهد داشت.

آزمون فرضیه من ویتنی

مثال : برای مقایسه ی ضریب هوشی بین دانش آموزان شهری و روستایی یک آزمون هوش بین نمونه های 10 تایی از هر گروه برگزار شده است. نمرات در جدول زیر آمده است (نمرات از 100 می باشد). می خواهیم آزمون کنیم آیا از نظر هوشی بین دانش آموزان شهری و روستایی تفاوتی وجود دارد یا خیر. (گروه 1 دانش آموزان شهری و گروه 2 دانش آموزان روستایی هستند).

نمونه داده برای آزمون ناپارامتری من ویتنی

برای انجام آزمون فوق از آزمون من-ویتنی استفاده می گردد چرا که دو گروه نمونه از یکدیگر مستقل اند و همچنین می توان ضریب هوشی دو گروه دانش آموزان شهری و روستایی را به صورت رتبه ای مرتب نمود و سپس بر اساس رتبه به مقایسه دو گروه پرداخت، ولی در حالت کلی جهت انجام آزمون من-ویتنی در SPSS کافی است فقط گروه ها و نمرات ضریب هوشی دانش آموزان وارد SPSS شود و نیازی به ورود رتبه های گروه ها نیست.

نحوه ورود داده ها در نرم افزار SPSS

نحوه ورود داده برای آزمون Mann-Whitney

برای اجرای آزمون من-ویتنی مسیر زیر را اجرا کرده تا پنجره مربوطه باز شود.

Analyze / Nonparametric Test / Legacy Dialogs / 2 Independent Samples

پنجره آزمون من ویتنی برای دو جامعه مستقل

مانند شکل فوق متغیر IQ را وارد کادر Test Variable List، و همچنین متغیر Group را که مقادیر یک یا دو دادیم برای معرفی به نرم افزار وارد کادر Grouping Variable می کنیم و پس از فعال کردن تیک گزینه Mann-Whithney U بر روی گزینه OK کلیک می کنیم.

من ویتنی خروجی اول

من ویتنی خروجی دوم

همانطور که ملاحظه می شود در جدول Ranks مجموع و میانگین رتبه ها بدست آمده است و در جدول Test Statistics مقدار معناداری (Sig) 0.289 بدست آمده است که از 0.05 بیشتر است لذا دلیلی برای رد فرض صفر وجود ندارد یعنی تفاوت معناداری بین ضریب هوشی دو گروه دانش آموزان روستایی و شهری وجود ندارد.

‫5/5 (بررسی 1)
برچسب ها

مسعود علی مردی

بیش از 6 ساله که تحلیل گر آماری هستم. جای خالی یک مرجع تخصصی آماری را به شدت حس می کردم و تصمیم گرفتم مرجعی کامل برای هموطنان عزیزم ایجاد کنم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن