آموزش داده سازی [ شبیه سازی داده های پرسشنامه ]

با توجه به درخواست های متعدد شما عزیزان در نهایت تصمیم گرفتیم برای یادگیری، تمرین و کار با نرم افزارهای آماری، نحوه دیتاسازی [ شبیه سازی ] داده های پرسشنامه ای را در یک دوره آموزشی در اختیارتان قرار دهیم. در این دوره بیش از 400 دقیقه ویدیوی آموزشی تهیه شده و تجربیات «تحلیل آماری و کار با انواع دیتا» چندساله خود را در معرض فروش قرار داده ایم.

آموزش داده سازی

قیمت دوره : دو میلیون تومان

بدون کدنویسی، فقط تعداد سوال و تعداد نمونه را مشخص می کنید …

امتیاز ۴.۵۶ از ۵ – ۴ رای
spinner در حال ثبت رای

در این دوره آموزشی بدون نیاز به دانش کدنویسی، با یک کلیک برای هر تعداد نمونه [ برای مثال 400 نمونه ] و سوال [ برای مثال 100 سوال ]، می توانید دیتا شبیه سازی کنید. شبیه سازی داده ها با استفاده از اجرای کدهای آماده در نرم افزار برنامه نویسی R انجام می شود. پس از خرید می توانید به فایل کدها دسترسی پیدا کنید. شما فقط بایستی تعداد سوال پرسشنامه و تعداد نمونه ای که مد نظرتان است را تغییر دهید. نحوه ویرایش کد بسیار ساده است و در هر قسمت توضیح داده شده است. محتویات جلسات به شرح زیر است :

محتویات جلسات

محتویات جلسه اول : ساخت دیتا توصیفی

 • آشنایی با نرم افزار کد نویسی R

 • آشنایی با نمونه کد نوشته شده برای شبیه سازی داده های دموگرافی

 • داده سازی اطلاعات جمعیت شناختی یک نمونه پرسشنامه [ جنسیت، تحصیلات و شغل ]

محتویات جلسه دوم : آزمون نرمال بودن، آزمون تی، آزمون فریدمن

 • آشنایی با نمونه کد نوشته شده برای ساخت دیتا

 • آموزش شبیه سازی داده های یک نمونه پرسشنامه فرضی برای انجام آزمون تی

 • نحوه داده سازی داده های پرسشنامه ای برای درست بودن تست نرمالیتی

 • داده سازی پرسشنامه مناسب برای انجام آزمون فریدمن

محتویات جلسه سوم : آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی

 • آشنایی با نمونه کد نوشته شده برای ساخت دیتا

 • آموزش دیتاسازی برای آلفای کرونباخ [ پایایی پرسشنامه ]

 • نحوه داده سازی پرسشنامه برای برقراری رابطه معنی دار در ضریب همبستگی پیرسون

 • نحوه داده سازی پرسشنامه برای برقراری رابطه معنی دار در ضریب همبستگی اسپیرمن

محتویات جلسه چهارم : تحلیل رگرسیون

 • آشنایی با نمونه کد نوشته شده برای ساخت دیتا

 • آموزش دیتاسازی با یک کلیک برای برقراری تاثیر معنی دار در تحلیل رگرسیون

 • دیتاسازی [ شبیه سازی ] برای برقراری آزمون نرمال بودن باقی مانده ها

 • داده سازی برای برقراری آزمون دوربین-واتسون

 • داده سازی برای برقراری آزمون همخطی

 • داده سازی برای مناسب بودن آماره ضریب تعیین

محتویات جلسه پنجم : معادلات ساختاری با SmartPLS

 • آشنایی با نمونه کد نوشته شده برای ساخت دیتا

 • آموزش دیتاسازی با یک کلیک برای اجرای مدل و تایید فرضیات

 • مناسب بودن شاخص های نیکویی برازش

 • مناسب بودن شاخص های روایی و پایایی

محتویات جلسه ششم : معادلات ساختاری با AMOS

 • آشنایی با نمونه کد نوشته شده برای ساخت دیتا

 • آموزش دیتاسازی با یک کلیک برای اجرای مدل و تایید فرضیات

 • مناسب بودن شاخص های نیکویی برازش

سوالات متداول

دوره آموزشی دیتاسازی – شبیه سازی داده های پرسشنامه ای برای تمامی دانشجویان و پژوهشگرانی که در هنگام آموزش تحلیل آماری به دیتا نیاز دارند مناسب است.

خیر – در این دوره ساخت دیتا با استفاده از کدهای آماده که پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد انجام می شود. فقط کافیست طبق آموزش، تعداد نمونه و سوال پرسشنامه خود را تغییر دهید. سپس کد را در نرم افزار R با یک کپی پیست ساده اجرا کنید. این کار بسیار ساده انجام می شود و در دوره آموزش داده شده است.

بله قطعا – فقط با چند تغییر جزئی و یک کلیک ساده می توان این کار را انجام داد.

به هیچ وجه – دیتای ساخته شده با این روش به هیچ عنوان قابل شناسایی و غیر طبیعی نیست. همچنین به هیچ عنوان کپی شده (Duplicate) نیست.

توجه : این دوره صرفا برای ساخت دیتای مناسب جهت تمرین و آموزش مباحث آماری تهیه شده است و هرگونه به کار گیری و سوء استفاده از آن بر عهده خود کاربر می باشد. انجام داده سازی پایان نامه و مقاله یک کار غیر اخلاقی است. متاسفانه بسیاری از دانشجویان وجود دارند که زمانی برای جمع آوری داده های مورد نیاز جهت تحلیل آماری پایان نامه خود اختصاص نمی دهند و می خواهند فصل چهارم پایان نامه بدون جمع آوری دیتا و به نوعی با داده سازی انجام شود. این کار اقدامی همواره ناشایست بوده و از طرف مجامع علمی با انتقادات شدیدی مواجه می‌شود. زیرا منطق کار این است که یک پژوهشگر، داده های واقعی جمع آوری کند و از آن ها در گزارش پایان نامه خود استفاده نماید.

تشخیص داده سازی [ عدد سازی در پایان نامه ]

برخی اوقات اطلاعات جمع آوری شده توسط دانشجویان برای انجام فصل چهارم پایان نامه با مشکلاتی روبه‌روست. از این رو که فرضیات پژوهشی رد شده و یا پیش‌ فرض‌ های آزمون‌های آماری رعایت نمی‌شوند. در مواجهه با این مسئله دانشجویان بدون توجه به مباحث آماری اقدام به دستکاری خروجی و عدد سازی در نرم‌افزار ورد می‌کنند که این کار تبعاتی از قبیل متوجه شدن استاد راهنما و یا داور آماری به همراه دارد.

در مواجهه با این مشکل بهتر است که دانشجویان به جای داده سازی پایان نامه، این موارد را با استاد خود در میان بگذارند و از ایشان راهنمایی بگیرند. در اکثر مواقع پیشنهاد می‌شود که داده‌ها پالایش شده و اگر داده‌ی پرتی وجود دارد آن حذف گردد. همچنین اگر در پرسشنامه‌ای سوال منفی وجود دارد، مشخص شود که کدام افراد به سوالات پرسشنامه توجه نکرده‌اند و بدون خواندن به آن پاسخ داده‌اند و حذف شوند. در اکثر موارد این کار جواب می‌دهد.

برخی دیگر از دانشجویان نیز تحلیل آماری فصل چهارمشان را با استفاده از دیتاسازی به شخصی سپرده و بدون گرفتن دیتا و خروجی نرم افزار، فصل چهارم پایان نامه شان تحلیل شده است. در حالی که استاد راهنما از آن‌ها داده و خروجی نرم افزار را نیز همراه فصل چهارم در خواست می‌کند. از این رو دچار مشکل می شوند.