دانلود نمونه پروژه آماده SPSS

پروژه آماده آزمون من ویتنی همراه با رفرنس و مثال و تفسیر اضافه شد (1401.01.11)

پروژه تعریف آزمون های تی و رگرسیون همراه با مثال و تفسیر اضافه شد (1400.10.10).

پروژه SPSS رشته پرستاری همراه با داده و خروجی اضافه شد (1400.09.20).

نمونه پروژه روانشناسی اضافه شد (1400.03.15)

نمونه پروژه برای رشته پرستاری و مامایی اضافه شد (1400.03.02)

در حال حاضر 12 پروژه آماده برای دانلود است.

پروژه SPSS
امتیاز ۴.۱۲ از ۵ – ۱۸ رای
spinner در حال ثبت رای

پیشنهاد شگفت انگیز : به جای خرید تکی پروژه‌ها، تنها با پرداخت 199 هزارتومان علاوه بر دریافت تمامی پروژه‌ها به صورت یکجا، پکیج آموزش نرم‌افزار SPSS نیز در اختیارتان قرار می‌گیرد [ دسترسی رایگان به پروژه‌های جدید + آپدیت رایگان فایل‌های آموزشی نرم‌افزار SPSS ] برای مشاهده اطلاعات دوره بر روی لینک زیر کلیک کنید :

دانلود نمونه پروژه SPSS رشته مدیریت

موضوع پروژه : بررسی رابطه توانمندسازی، یادگیری شرکتی و دلبستگی کاری در کارکنان دانشگاه امام صادق

[ 10 صفحه به صورت فایل Word ]

#شماره_یک

محتویات پروژه دانشجویی

جداول و نمودارهای مربوط به متغیرهای دموگرافی (جنسیت، سن، تحصیلات و …)، جدول شاخص های توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، کمترین، بیشترین، چولگی و کشیدگی)، آزمون نرمال بودن، جدول همبستگی اسپیرمن.

[ پسوورد فایل : cochrana.ir ]

 • پرسشنامه : دارد

 • دیتا : دارد

 • حجم نمونه : 200

 • حجم : 200 Kb

 • هزینه : رایگان

دانلود رایگان پروژه SPSS با رگرسیون

موضوع پروژه : بررسی تاثیر استرس شغلی بر خطاهای انسانی بر روی کارکنان آتش‌نشانی استان تهران (مناسب برای ارائه پروژه کلاسی در رشته های مدیریت)

[ 22 صفحه به صورت فایل Word همراه با خروجی ]

#شماره_دو

محتویات پروژه آماده رگرسیون

جداول و نمودارهای مربوط به متغیرهای دموگرافی (جنسیت، سن، تحصیلات و …)، نمودار هیستوگرام و جدول شاخص های توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، کمترین، بیشترین، چولگی و کشیدگی)، آزمون نرمال بودن، جدول همبستگی، تحلیل رگرسیون چندگانه، آزمون نرمال بودن باقی مانده ها، آزمون دوربین واتسون، ضریب تعیین.

[ پسوورد فایل : cochrana.ir ]

 • پرسشنامه : دارد

 • دیتا : دارد

 • حجم نمونه : 201

 • حجم : 1 مگابایت

 • هزینه : رایگان

دانلود پروژه SPSS بسیار عالی !

موضوع پروژه : بررسی مقایسه ای تاثیر به کارگیری تبلیغات سنتی و اینترنتی بر رفتار خرید مخاطبان در آژانس های هواپیمایی

[ 26 صفحه به صورت فایل Word ]

#شماره_سه

نمونه پروژه با کیفیت SPSS

در این نمونه پروژه با نرم افزار SPSS، جداول و نمودارهای مربوط به متغیرهای دموگرافی (جنسیت، سن، تحصیلات و …)، جدول شاخص های توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، کمترین، بیشترین، چولگی و کشیدگی)، آزمون تی تک نمونه ای، آزمون تی برای دو جامعه مستقل، آزمون تحلیل واریانس گزارش شده است.

[ پسوورد فایل : cochrana.ir ]

 • پرسشنامه : دارد

 • دیتا : دارد

 • حجم نمونه : 180

 • حجم : 1 مگابایت

 • 20 هزار تومان

دانلود پروژه آماده SPSS پرسشنامه ای

موضوع پروژه : شناسايي و اولويت بندي عوامل مؤثر بر کيفيت زندگي کاري کارکنان با رويکرد تحول اداري در شرکت گاز استان تهران

[ 22 صفحه به صورت فایل Word همراه فایل خروجی ]

#شماره_چهار

مشخصات پروژه

در این نمونه پروژه با نرم افزار SPSS، جداول و نمودارهای مربوط به متغیرهای دموگرافی (جنسیت، سن، تحصیلات و …)، جدول شاخص های توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، کمترین، بیشترین، چولگی و کشیدگی)، آزمون کولموگروف اسمیرنوف، جدول همبستگی، آزمون تی تک نمونه ای و آزمون فریدمن.

[ پسوورد فایل : cochrana.ir ]

 • پرسشنامه : دارد

 • دیتا : دارد

 • حجم نمونه : 81

 • حجم : 1 مگابایت

 • 20 هزار تومان

پروژه آماده SPSS مناسب رشته کشاورزی

موضوع پروژه : بررسی تاثیر پرایمینگ بذر گندم دیم و کودهای بیولوژیک و آلی بر پارامترهای تعداد پنجه، تعداد بوته در متر مربع، ارتفاع بوته، طول خوشه، تعداد دانه در خوشه، وزن هزار دانه، وزن خوشه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت

[ 28 صفحه به صورت فایل Word ]

#شماره_پنجم

موارد نوشته شده در فایل

در این پروژه علاوه بر جدول های آمار توصیفی از آزمون های كولوموگروف اسميرنف، آنالیز واریانس دوطرفه (Two-Way-ANOVA) و آزمون تعقیبی دانت در قسمت آمار استنباطی استفاده شده است.

[ پسوورد فایل : cochrana.ir ]

 • خروجی : دارد

 • دیتا : دارد

 • حجم نمونه : 45

 • حجم : 1 مگابایت

 • 20 هزار تومان

نمونه پروژه مناسب رشته های پزشکی

موضوع پروژه : بررسی تاثیر دارچین بر افسردگی بیماران دیابتی

[ 25 صفحه به صورت فایل Word ]

#شماره-ششم

دانلود پروژه SPSS رشته پزشکی

در این پروژه علاوه بر جدول های آمار توصیفی از آزمون های نرمال بودن (کولموگروف اسمیرنوف)، خی دو (جدول توافقی)، آزمون تی زوجی (دو جامعه وابسته) و آزمون تی مقایسه دو جامعه مستقل در قسمت آمار استنباطی استفاده شده است.

[ پسوورد فایل : cochrana.ir ]

 • خروجی : دارد

 • دیتا : دارد

 • حجم نمونه : 56

 • حجم : 1 مگابایت

 • 20 هزار تومان

نمونه پروژه مناسب رشته حسابداری

موضوع پروژه : بررسی رابطه ویژگی های هیئت مدیره و ورشکستگی

[ 27 صفحه به صورت فایل Word ]

#شماره_هفتم

پروژه SPSS رشته حسابداری

در این پروژه علاوه بر جدول و نمودارهای توصیفی از تحلیل رگرسیون و پذیره های آن در نرم افزار SPSS استفاده شده است. متغیرهای پروژه شامل : ورشکستگی، مالکیت مدیریتی، تعداد اعضای هیئت مدیره، جنسیت، تفکیک وظیفه، تعداد دفعات تعویض، تحصیلات و ویژگی های هیئت مدیره می باشد. این پروژه دارای 9 فرضیه می باشد.

[ پسوورد فایل : cochrana.ir ]

 • خروجی : دارد

 • دیتا : دارد

 • حجم نمونه : 129

 • حجم : 3 مگابایت

 • 20 هزار تومان

پروژه SPSS برای رشته روانشناسی

موضوع پروژه : رابطه سبک تدریس معلمان با مسئولیت ­پذیری فراگیران از منظر دانش ­آموزان دختر ابتدایی

[ 12 صفحه به صورت فایل Word ]

#شماره_هشتم

دانلود پروژه SPSS روانشناسی

در این پروژه جداول و نمودارهای فراوانی درآمد خانوار، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر، جدول توصیفی میانگین و انحراف معیار، کمترین و بیشترین و چولگی و کشیدگی و آزمون نرمال بودن کولموگروف اسمیرنوف به همراه آزمون های همبستگی پیرسون گزارش شده است.

[ پسوورد فایل : cochrana.ir ]

 • خروجی : دارد

 • دیتا : دارد

 • حجم نمونه : 278

 • حجم : 1 مگابایت

 • 30 هزار تومان

پروژه SPSS رشته پرستاری و مامایی

موضوع پروژه : بررسی ارتباط نگرش و خودکارآمدی درک شده پرستاران در مقابل خشونت بیماران بستری

[ 24 صفحه به صورت فایل Word ]

#شماره_نهم

مشخصات پروژه آماری با کیفیت

در این فایل، جدول و نمودار فراوانی جنسیت، تحصیلات، شیفت پرستاران، محل خدمت و سمت پرستاران را آورده ایم. همچنین در بخش استنباطی نیز از آزمون های تی (t-test)، تحلیل واریانس (ANOVA) و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

[ پسوورد فایل : cochrana.ir ]

 • خروجی : دارد

 • دیتا : دارد

 • حجم نمونه : 180

 • حجم : 1 مگابایت

 • 30 هزار تومان

پروژه SPSS برای رشته پرستاری

موضوع پروژه : بررسی و مقایسه توانایی استدلال اخلاقی دانشجویان پرستاری و پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی

[ 12 صفحه به صورت فایل Word ]

#شماره_دهم

دانلود پروژه SPSS همراه با داده

در این پروژه، مقدمه در رابطه با موضوع، جداول و نمودارهای فراوانی سن، جنسیت، وضعیت تاهل تحصیلات، سابقه کاری، بخش خدمت، جدول آزمون تی مستقل، جدول آنووا و بحث و نتیجه گیری نوشته شده است.

 • خروجی : دارد

 • دیتا : دارد

 • حجم نمونه : 342

 • حجم : 1 مگابایت

 • 30 هزار تومان

تعریف آزمون های تی و رگرسیون با مثال

موضوع پروژه : انواع مختلف آزمون تی را با مثال توضیح دهید. همچنین رگرسیون خطی و پیش فرض های آن را با مثال در کلاس ارائه دهید.

[ 18 صفحه به صورت فایل Word ]

#شماره_یازدهم

فهرست مطالب موجود در این پروژه آماری

تعریف آزمون تی برای یک جامعه (تی تک نمونه ای) و پیش فرض های آن با مثال | تعریف آزمون تی برای دو جامعه مستقل و پیش فرض های آن با مثال | تعریف آزمون تی برای دو جامعه وابسته و پیش فرض های آن با مثال | مفهوم رگرسیون رگرسیون خطی ساده پیش فرض های رگرسیون بررسی مانده ها آزمون دوربین واتسون ضریب تعیین

 • خروجی : دارد

 • دیتا : ندارد

 • همراه با تفسیر

 • حجم : 1 مگابایت

 • 48 هزار تومان

پروژه SPSS مناسب همه رشته ها

موضوع پروژه : تعریف آزمون های ناپارامتری، آزمون من ویتنی همراه با رفرنس و ارائه مثال

[ 14 صفحه به صورت فایل Word ]

#شماره_دوازدهم

پروژه آماده آزمون من ویتنی در SPSS

در این پروژه، مقدمه در رابطه با موضوع، مقدمه، توضیحاتی در مورد آزمون ناپارامتری، آزمون من-ویتنی (Mann–Whitney U test)، ارائه مثال و منابع به کار رفته آورده شده است.

 • منبع : دارد

 • حجم : 1 مگابایت

 • 30 هزار تومان

چرا ممکن است به دنبال خدمات انجام پروژه آماری باشید ؟

در صورتی که دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکتری هستید، بایستی در بعضی از مراحل دوره آکادمیک خود تجزیه و تحلیل آماری برای پایان نامه یا رساله خود انجام دهید. از طرف دیگر، ممکن است دانشجویان مقطع کارشناسی نیز بسته به موضوع و دستور العمل های دانشگاهی مجبور به انجام تجزیه و تحلیل آماری برای پروژه کارشناسی خود شوند. اگر با مباحث آماری آشنایی نداشته باشید در هنگام انجام پروژه آماری خود دچار مشکل خواهید شد. حتی در صورتی که آشنایی اندکی با آمار داشته باشید نیز در تفسیر برخی نتایج بدست آمده از نرم افزار و تجزیه و تحلیل پروژه دچار اشتباه خواهید شد. بنابراین موسسه آماری کوکرانا به عنوان یک مرکز تخصصی آماری آماده است به شما عزیزان خدمات مشاوره و تجزیه و تحلیل پروژه های آماری را برای هر مقطعی که در حال تحصیل هستید ارائه نماید.

قبول سفارش انجام پروژه آماری با SPSS

از آنجا که محققین موسسه آماری کوکرانا مهارت و تجربه لازم را جهت راهنمایی و انجام پروژه های آماری به صورت تئوری و عملی بخصوص با نرم افزار SPSS درس روش تحقیق و دروس آماری را دارا می باشند. پس دانشجویان در هر رشته ای در هر کجا از کشور با خیالت راحت می توانند کاری های خود را به موسسه آماری کوکرانا بسپارند.

موارد خواسته شده در پروژه های کلاسی SPSS

1-جدولی متشکل از داده ای خاص داده می شود و درخواست می شود برای داده ها شاخص های مرکزی (میانگین، میانه و …) و شاخص های پراکندگی (انحراف معیار، واریانس و …) گزارش شود.

2-نمرات ویژگی هایی از دو گروه خاص داده شده و درخواست می شود ویژگی های دو گروه با یکدیگر مقایسه شود. می توان نمرات قد، وزن، آی کیو و هر ویژگی دیگری را به عنوان مثال ذکر کرد.

3-بررسی تاثیر یک نوع مداخله؛ برای مثال نوعی دارو به گروهی از افراد داده می شود و در سوال می آید که تاثیر دارو با مقایسه میزان سلامتی افراد قبل و بعد از مصرف دارو بررسی شود.

4-یک ویژگی در گروه های مختلف با یکدیگر مقایسه شود (مقایسه فشار خون افراد در گروه های سنی مختلف می تواند به عنوان مثالی از این سوالات باشد).

پاسخ به سوالات پر تکرار شما عزیزان

پروژه آماری چیست ؟2020-11-07T07:17:27-01:00

پروژه تحلیل آماری گزارشی علمی جهت جمع آوری، ویرایش، تجزیه و تحلیل و تفسیر مجموعه داده های عددی در مورد پدیده ها و فرایندها در طبیعت و جامعه است.

هدف از انجام پروژه آماری چیست ؟2020-11-07T07:18:17-01:00

هدف از پروژه آماری، پاسخ به یک سوال پژوهشی خاص از طریق جمع آوری، تجزیه و تحلیل، سازماندهی و تفسیر داده های مربوطه است. داده ها در چنین پروژه هایی باید به شکل خاص و طبق دستورالعمل های تعریف شده ارائه شوند.

در صورت ارسال سفارش چه کسی پروژه من را انجام می دهد ؟2020-11-07T08:56:51-01:00

جهت انجام پروژه SPSS می توانید اطمینان حاصل کنید که سفارش تجزیه و تحلیل داده های شما توسط پژوهشگری با مهارت و تخصص معادل کار شما انجام می شود.

چگونه از کیفیت کار پژوهشگر آماری اطمینان حاصل می شود ؟2020-11-07T08:58:46-01:00

کلیه سفارشات تجزیه و تحلیل آماری که توسط پژوهشگران ما انجام می شود، کیفیت آن توسط کوکرانا بررسی می شود تا از منطبق بودن آن با استانداردهای علمی مورد نیاز اطمینان حاصل شود.

برآورد هزینه انجام پروژه SPSS چگونه است ؟2020-11-07T09:01:14-01:00

برآورد هزینه انجام پروژه درسی آمار با SPSS وابسته به نوع و تعداد سوالات متغیر است. دانشجویان برای مطلع شدن از نحوه قبول سفارشات می توانند از طریق راه های ارتباطی قرار داده شده در سایت با ما ارتباط بر قرار کنند تا در کنار دریافت مشاوره رایگان از محققین ما به اطلاعات مورد نیاز خود دست یابند.

2022-03-31T13:39:16+00:00

10 دیدگاه

 1. مسعود علی مردی می 23, 2021 در 6:43 ب.ظ - پاسخ

  در صورت وجود هرگونه سوال از طریق نظرات در خدمت شما عزیزان خواهم بود.

  • مژگان می 29, 2022 در 6:16 ب.ظ - پاسخ

   سلام وقت بخير
   دانشجوي روانشناسي هستم و براي انجام كار عملي بايد كار با spss ارائه بدهم كه روى ٣٠ آزمودني باشد
   مي توانيد در اين رابطه كمك و راهنمايي كنيد؟!

   • مسعود علی مردی ژوئن 3, 2022 در 8:56 ق.ظ - پاسخ

    سلام وقت بخیر بله در خدمت هستیم. هم میتونیم بهتون آموزش بدیم که خودتون انجام بدید هم میتونیم براتون انجام بدیم. از طریق لینک تماس با کوکرانا و راه های ارتباطی معرفی شده در خدمت شما هستیم.

 2. مقدسی ژانویه 19, 2022 در 6:09 ب.ظ - پاسخ

  سلام بنده دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت با گرایش بازاریابی هستم جمعه صبح امتحان آمار دارم که سوال استاد بر اساس نرم افزار SPSS خواهد بود میتونید کمکم کنید این درس و پاس کنم.

 3. سهیل می 17, 2022 در 12:08 ب.ظ - پاسخ

  سلام روز بخیر
  من دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی هستم
  یه به نمونه کار با spss مربوطه به رشته ام می خواستم میشه کمکم کنین

 4. کیانا جامی ژوئن 13, 2022 در 5:02 ب.ظ - پاسخ

  سلام خسته نباشید من به یک پرسشنامه برای نرم‌افزار spss نیاز دارم که دارای 60 متغیر باشد. ممنون میشم کمکم کنید.

  • مسعود علی مردی ژوئن 20, 2022 در 1:08 ب.ظ - پاسخ

   سلام وقت بخیر دوست عزیز از طریق گفت و گوی آنلاین نمونه پروژه SPSS به شما معرفی شد. موفق باشید.

 5. محمود کیان منش ژوئن 30, 2022 در 3:50 ق.ظ - پاسخ

  سلام. وقتتون بخیر. من ساعت 7 غروب امروز آزمون آمار چند متغیره با spss & amos دارم. چطوری میتونم از شما کمک بگیرم؟

  • مسعود علی مردی ژوئن 30, 2022 در 4:29 ق.ظ - پاسخ

   سلام وقت بخیر دوست عزیز، در صورتی که قصد سفارش پروژه دارید از طریق راه های ارتباطی مانند واتساپ شماره 09120446824 با ما در ارتباط باشید.

دیدگاه خود را بنویسید

عنوان

رفتن به بالا