تحلیل کوواریانس با تحلیل واریانس چه فرقی داره ؟

توسط |2022-06-29T10:45:06+00:0029th ژوئن, 2022|دسته‌ها: |

تحلیل واریانس در واقع برای مقایسه میانگین ویژگی دو یا چند گروه استفاده می شود. در حالی که تحلیل کوواریانس برای مقایسه میانگین دو یا چند گروه با در نظر گرفتن متغیرهای دیگر (کووریت ها) استفاده می شود.

تحلیل کوواریانس کجا استفاده میشه ؟

توسط |2022-06-29T10:44:20+00:0029th ژوئن, 2022|دسته‌ها: |

تحلیل کوواریانس برای بررسی تاثیر متغیرهای دسته بندی شده (کیفی) بر روی یک متغیر وابسته پیوسته (با کنترل اثر متغیرهای دیگر که با متغیر وابسته در ارتباط می باشد) استفاده می شود. متغیرهای کنترلی “Covariate” نامیده می شوند.

عنوان

رفتن به بالا