دانلود پایان نامه مدیریت مالی

تاثیر ریسک های متغیرهای نقدینگی و تورم بر بازده صندوق های سرمایه گذاری

دانلود پایان نامه مدیریت استراتژیک
امتیاز ۵ از ۵ – ۱ رای
spinner در حال ثبت رای

چکیده : هدف از انجام این پژوهش تعیین تاثیر ریسک نقدینگی و تورم بازار بر بازده صندوق های سرمایه گذاری بود. تحقیق حاضر به این علت که بازده صندوق های سرمایه گذاری را مورد بررسی قرار می دهد، از منظر هدف، کاربردی، با توجه به نحوه گردآوري اطلاعات و اجرا يك تحقيق توصيفي و از نوع همبستگي است که براي کشف همبستگي بين متغيرها به روش پس رويدادي عمل خواهد کرد. جامعه آماری در این پژوهش شامل تمامی صندوق های سرمایه گذاری کشور است که اطلاعات آن ها قابل دسترسی باشد. نتایج تجزیه و تحلیل داده های پنلی با نرم افزار ایویوز نشان داد ریسک نقدینگی و تورم بازار بر بازده صندوق های سرمایه گذاری تاثیر دارد.

کلیدواژه : ریسک های نقدینگی، تورم، بازده صندوق های سرمایه گذاری

قیمت : 50 هزار تومان – حجم فایل : 2 مگابایت – دارای فایل دیتا (اکسل) – رشته مدیریت مالی – مقطع ارشد

مقدمه

بیان مسئله

اهداف پژوهش

هدف اصلی

اهداف فرعی

اهداف کاربردی

فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی

فرضیات فرعی

سوال های پژوهش

سوال اصلی

سوالات فرعی

تعریف واژگان کلیدی

نقدینگی

تورم

بازده صندوق سرمایه

سوابق تحقیق

مقدمه

اهمیت نقدینگی

تعریف نقدینگی

نقدینگی دارایی ها

نقدینگی بازار

وسعت بازار

عمق بازار

برگشت پذیری بازار

نقدینگی شرکت

ارتباط بین مفاهیم نقدینگی

نقدینگی و قیمت گذاری دارایی ها

نقدینگی و اثرات مشتریان

راه حل های اندازه گیری نقدینگی

معیارهای مبتنی بر معامله

معیارهای مبتنی بر سفارش

معیارهای نقدینگی

تفاضل قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام

هزينه هاي فرايند سفارش

هزينه هاي نگهداري موجودي

هزينه هاي انتخاب نادرست

معیار نسبی نقدینگی مبتنی بر نقدینگی سهام فردی و نقدینگی بازار

منابع عدم نقدینگی

انواع بازارها

بازار سفارش محور

بازارهای اعلام محور

تعریف تورم

طبقه بندی تورم

طبقه بندی تورم بر مبنای درجه شدت

طبقه بندی تورم بر مبنای نسبت افزایش قیمتها یا افزایش حجم پول

طبقه بندی تورم بر مبنای متناوب و یا عارضهای بودن افزایش قیمت ها

علل و ریشه های تورم

علل عارضی تورم

علل اقتصادی تورم

نظریات مکتبهای مختلف در مورد علل تورم

مبانی نظری جهانی شدن اقتصادی و تورم

ساز و کارهای اثرگذاری فرایند جهانی شدن بر تورم داخلی کشورها

جهانی شدن، انگیزه مقامات پولی و تورم

یکپارچه شدن نظام تجارت بین الملل، کاهش نسبی برخی اقلام تجاری و تورم

اثر جهانی شدن بر حساسیت تورم نسبت به نوسانات تولید داخلی

جهانی شدن و اثرپذیری تورم داخلی کشورها از شکاف تولید خارجی

صندوق های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

روش های سرمایه گذاری در بورس

الف) روش مستقیم

ب) روش غیرمستقیم

مشکلات سرمایه گذاری در بورس

تعریف صندوقهای سرمایه گذاری مشترک

تاریخچه تشکیل صندوق های سرمایه گذاری

ويژگي هاي صندوق هاي سرمايه گذاری

مزایای صندوق های سرمایه گذاری

مدیریت حرفه ای

تنوع بخشی و کاهش ریسک

نقدشوندگی

صرفه جویی در مقیاس

سهولت و آسانی

معایب صندوق های سرمایه گذاری

رقیق شدن سرمایه

هزینه های مختلف

عدم امکان بازخرید واحدها سرمایه گذاری در ساعات اداری

ارکان صندوق های سرمایه گذاری مشترک

مجمع صندوق

مدیر صندوق

متولی صندوق

ضامن صندوق

حسابرس صندوق

کارگزار صندوق

مدیر سرمایه گذاری صندوق

بازده صندوق

ریسک

ریسک صندوق

ارزیابی عملکرد صندوق

جامعه آماری و نمونه آماری

روش گردآوری داده ها و اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها

روش داده های پانل

رگرسیون چند متغیره

مفروضات رگرسیون خطی

آزمون ها

آزمون نرمال بودن (جارک-برا)

دیاگرام پراکنش و معادله خط

تحلیل رگرسیون

ضریب همبستگی پیرسون

آزمون مناسب بودن مدل

آزمون معنادار بودن ضرايب

ضريب تعيين و ضريب تعيين تصحيح شده

آزمون های خود همبستگی و ناهمسانی واریانس

آزمون مانایی

آزمون چاو

آزمون هاسمن

مقدمه

آمار توصیفی

آمار استنباطی

آزمون نرمال بودن متغیرها

همبستگی میان متغیرهای تحقیق

آزمون فرضیه ها

تعیین الگوی داده های مورد بررسی

مقدمه

جمع بندی

نتایج پژوهش

نتایج فرضیه اصلی

پیشنهادهای تحقیق

پیشنهادها بر اساس یافته های پژوهش

پیشنهاد ها جهت تحقیقات آتی

فرضیه اول : ریسک نقدینگی و تورم بازار بر بازده صندوق های سرمایه گذاری تاثیر دارد.

فرضیه دوم : نسبت تسهیلات به دارایی بر بازده صندوق های سرمایه گذاری تاثیر دارد.

فرضیه سوم : بررسی تاثیر تورم بر بازده صندوق های سرمایه گذاری تاثیر دارد.

فرضیه چهارم : نسبت مطالبات معوقه به تسهیلات بر بازده صندوق های سرمایه گذاری تاثیر دارد.

فرضیه پنجم : نسبت موجودی نقد به سپرده بر بازده صندوق های سرمایه گذاری تاثیر دارد.

فرضیه ششم : نسبت تسهیلات به سپرده بر بازده صندوق های سرمایه گذاری تاثیر دارد.

فرضیه هفتم : کفایت سرمایه بر بازده صندوق های سرمایه گذاری تاثیر دارد.

نقدینگی : وصف­ های مختلفی از تعارف نقدینگی در کتاب­ ها و مقالات مالی و مدیریت مالی وجود دارد. لیو (2006) بیان می ­کند که به طور عام نقدینگی توانایی برای تعداد زیاد معامله با سرعت بالا در هزینه پایین و با اثر قیمتی کم توصیف می شود. این توصیف چند بعد را برای نقدینگی یعنی تعداد معامله، سرعت معامله، هزینه معامله، و اثر قیمتی را مشخص می کند. یودین (2009) نقدینگی را به عنوان سرعت و سهولتی که یک نفر می تواند سهام را در بازار مورد معامله قرار دهد تعریف کرده است. پاستور و استمبیو (2003) نقدینگی را به عنوان یک مفهوم وسیع توصیف می ­کنند که به طور کلی توانایی برای تعداد زیادی معامله به طور سریع، در هزینه پایین و بدون تغییر قیمت را نشان می­ دهد.

تورم : هر چند بر پایه نظریه‌های گوناگون، تعریف‌های متفاوتی از تورم ارائه می‌شود؛ اما تمامی آن ها به روند فزاینده و نامنظم افزایش در قیمت‌ها اشاره دارند. مفهوم امروزی تورم، در سده نوزدهم میلادی رواج یافت. پیش از آن، مفهوم دیگری از تورم وجود داشت که جهت نشان دادن افزایش حجم اسکناس‌های غیر قابل تبدیل به طلا به کار برده می‌شد. با تعریف امروزی، می‌توان نرخ تورم را نشان‌دهنده افزایش یا کاهش یا ثبات در قیمت مصرف‌کننده کالاها و خدمات دانست. برای اندازه‌گیری این شاخص معمولا در بازه‌های زمانی هفتگی، ماهانه و سالانه،‌ قیمت‌ انواع کالاها و خدمات در سراسر هر کشوری اندازه‌گیری و اعلان عمومی می‌شود. کالاها و خدماتی که قیمتشان در نرخ تورم محاسبه می‌شود معمولا از کالاها و خدمات ضروری زندگی مردم به‌ شمار می‌روند؛ به مجموعه این کالاها «سبد کالایی و خدماتی سنجش نرخ تورم» می‌گویند.

بازده صندوق سرمایه : بهره ناشی از سرمایه گذاری بازده گفته می‌شود. این تعریف به بهره یا سود سهام دریافتی از اوراق بهادار اشاره دارد و معمولاً به‌ صورت سالانه و به‌ عنوان درصدی از هزینه سرمایه گذاری، ارزش بازاری جاری یا ارزش اسمی آن بیان می‌شود. این اصطلاح به‌ ظاهر ساده بدون بیان مقدماتش می‌تواند تا حدودی برای سرمایه گذاران گیج‌کننده باشد. اگر یک دارایی اعم از دارایی واقعی یا دارایی مالی را به قصد سرمایه گذاری بخرید، سود یا زیان ناشی از این سرمایه گذاری به‌ عنوان بازده شناخته می‌شود. بازده معمولاً دو جزء داد. جزء اول وجه نقدی است که مستقیماً از محل درآمد حاصل از سرمایه گذاری دریافت می‌کنید و جزو دیگر منفعت یا زیانی است که به علت تغییر قیمت آن دارایی نصیب شما می‌شود.