قیمت انجام فصل چهارم پایان نامه ارشد

به طور کلی مهم ترین عواملی که در تعیین هزینه نوشتن فصل چهارم تاثیر گذارند به صورت زیر است :

1- تعداد فرضیات، اهداف و سوالات پژوهش

2- میزان پیچیدگی مدل پژوهش

3- تعداد مدل‌های پژوهش برای بررسی فرضیات

4- مقطع تحصیلی دانشجو

5- نرم افزار مورد استفاده در فصل چهارم

موسسه آماری کوکرانا به منظور آگاهی بیشتر دانشجویان، قیمت انجام فصل چهارم پایان نامه کارشناسی ارشد با انواع نرم افزار آماری را به طور تقریبی مشخص می نماید. طبیعی است که اعلام دقیق قیمت بدون بررسی روش تحقیق، فرضیات و مدل، نامعقول است.

هزینه نوشتن فصل چهارم با نرم افزار SPSS

به طور معمول هزینه نوشتن فصل چهارم پایان نامه کارشناسی ارشد با نرم افزار SPSS برای انواع رشته ها همراه با آموزش، در سال 1399 بین 400 الی 900 هزار تومان می باشد. در صورتی که با استفاده از پرسشنامه به جمع آوری داده ها پرداخته شده است. هزینه وارد کردن دیتاها از پرسشنامه کاغذی به نرم افزار، بسته به تعداد سوالات پرسشنامه به قیمت انجام تحلیل آماری پایان نامه اضافه می گردد. قیمت وارد کردن داده های خام در نرم افزار حدودا بین 3000 الی 6000 تومان متغیر است. معمولا آزمون های آماری زیر با استفاده از نرم افزار SPSS با هزینه کمی انجام می شود.

 • آزمون های مقایسه میانگین ها
 • آزمون های همبستگی و جداول توافقی
 • محاسبه پایایی و جداول آمار توصیفی

روش های آماری زیر نسبت به موارد بالا پیچیدگی بیشتری دارد و هزینه تحلیل آماری بیشتری در بر دارد :

 • انجام رگرسیون های خطی و شبه خطی
 • تحلیل عاملی اکتشافی
 • خوشه بندی و دسته بندی

قیمت انجام فصل چهارم پایان نامه با نرم افزار SmartPLS

معمولا قیمت انجام فصل چهارم پایان نامه با نرم افزار SmartPLS برای تمامی رشته ها همراه با آموزش بین 400 الی 900 هزار تومان برآورد می شود. در صورت جمع آوری اطلاعات با پرسشنامه، هزینه وارد کردن دیتاها از پرسشنامه کاغذی به نرم افزار، بسته به تعداد سوالات پرسشنامه به قیمت انجام تحلیل آماری برای پایان نامه اضافه می‌شود. هزینه وارد کردن داده های پرسشنامه ای در نرم افزار حدودا بین 3000 الی 6000 تومان متغیر است.

هزینه انجام تحلیل آماری با SmartPLS به عوامل زیر بستگی دارد :

 • تعداد متغیرهای پنهان و میزان پیچیدگی مدل
 • تعداد متغیرهای میانجی
 • تعداد متغیرهای تعدیلی

قیمت انجام فصل چهارم با نرم افزار Amos

هزینه نوشتن فصل چهارم پایان نامه با نرم افزار اموس نیز مانند نرم افزار اسمارت پی ال اس به پیچیدگی مدل، تعداد متغیرهای میانجی و تعدیلی بستگی دارد. معمولا این هزینه در موسسه آماری کوکرانا همراه با ویدیو آموزشی و مشاوره آماری رایگان بین 400 الی 900 هزار تومان برآورد می شود. طبیعی است که هزینه وارد کردن داده های خام پرسشنامه به نرم افزار به صورت جداگانه محاسبه می شود.

هزینه انجام تحلیل آماری پایان نامه با نرم افزار Lisrel

به طور مشابه نگارش فصل چهارم پایان نامه با این نرم افزار نیز مانند نرم افزارهای SmartPLS و Amos می‌باشد.

برآورد قیمت انجام فصل چهارم پایان نامه روش تصمیم گیری چند معیاره

قیمت فصل چهارم پایان نامه با روش های تصمیم گیری چند معیاره عموما به نوع روش، تعداد شاخص ها، زیر شاخص ها و گزینه ها بستگی دارد. این هزینه با توجه به ویژگی های زیر بین 600 هزار الی 1 میلیون تومان انجام می شود :

 • انجام تحلیل در محیط فازی
 • استفاده ترکیبی از روش های چند معیاره و مقایسه نتایج

هزینه انجام فصل چهارم با استفاده از روش های تصمیم گیری الکتره، ویکور و پرامبتی به دلیل پیچیدگی به مراتب از روش های تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل شبکه ای بیشتر است.

برآورد هزینه انجام فصل چهارم پایان نامه با منطق فازی

برآورد هزینه انجام فصل چهارم پایان نامه با منطق فازی و استفاده از نرم افزار متلب (Matlab) توسط موسسه آماری کوکرانا بین 600 هزار الی 1 میلیون تومان برآورد می شود. تعیین دقیق هزینه نوشتن فصل چهارم با منطق فازی نیازمند بررسی موارد زیر است :

 • تعداد متغیرهای ورودی
 • تعداد متغیرهای خروجی
 • تعداد قواعد سیستم خبره فازی
 • روش فازی سازی
 • روش دی‌فازی سازی

تعیین قیمت انجام فصل چهارم پایان نامه با خوشه بندی

انجام خوشه بندی فصل چهارم پایان نامه به وسیله نرم افزارهای متفاوتی قابل انجام است (SPSS, SPSS Modeler ,Rapidminer, Matlab …). همچنین می دانیم که خوشه بندی انواع متفاوتی دارد (… ,k-means, k-NN)، بنابراین برای اعلام دقیق هزینه بایستی تمامی این موارد بررسی شود. متوسط هزینه دریافت شده برای نگارش تحلیل آماری با خوشه بندی توسط موسسه کوکرانا 800 هزار تومان بوده است که البته این قیمت با توجه به موارد گفته شده متغیر می باشد.

به طور خلاصه، هزینه نگارش فصل چهارم برای پایان نامه کارشناسی ارشد به صورت زیر است :

جدول قیمت های انجام تحلیل آماری در کوکرانا (بروز شده در تاریخ 99/06/28)

تحلیل فصل چهارم پایان نامه ارشدحدود هزینه
تحلیل آماری با SPSS400 تا 900 هزار تومان
تحلیل آماری با SmartPLS400 تا 900 هزار تومان
تحلیل آماری با AMOS400 تا 900 هزار تومان
تحلیل آماری با Lisrel400 تا 900 هزار تومان
تحلیل آماری با Eviews400 تا 900 هزار تومان
تصمیم گیری چند معیاره (AHP, ANP, …)600 هزار تا یک میلیون تومان
منطق فازی با متلب600 هزار تا یک میلیون تومان
خوشه بندی600 هزار تا یک میلیون تومان

سخن پایانی

هزینه نوشتن تحلیل آماری ارزان !

 • مشاهده شده که برخی از موسسات و افرادی که تخصص آماری ندارند هزینه بسیار پایین و نامعقولی برای هزینه نوشتن فصل چهارم پایان نامه ارشد پیشنهاد می نمایند، واضح است که این موسسات جای تردید دارند و در حقیقت به اندازه مبلغ پرداختی شما تعهد و کیفیت کاری دارند.

هزینه زیاد برای انجام تحلیل آماری !

 • همچنین برخی دیگر از موسسات (با اغراق سخت بودن کار و انجام اصلاحات) هزینه های نجومی برای قیمت انجام فصل چهارم پایان نامه کارشناسی ارشد پیشنهاد می‌کنند در حالی که حدود قیمت انجام تحلیل آماری پایان نامه ارشد مشخص است و می توانید با ارسال پروپوزال خود به موسسات مختلف بازه حدودی از هزینه رو جویا شوید. در موسسه آماری کوکرانا تمامی اصلاحات چه قبل از دفاع و چه بعد از دفاع و همچنین نکات مدنظر و اصلاحات شخص دانشجو انجام می شود.

هزینه های تعیین شده جهت انجام فصل چهارم پایان نامه کارشناسی ارشد بوده و قیمت انجام فصل چهارم دکتری و انجام تحلیل آماری مقاله را شامل نمی شود. قیمت های مشخص شده تقریبی بوده و مبلغ انجام تحلیل آماری پس از بررسی دقیق پروپزال، فرضیات، روش تحقیق و درخواست شما اعلام می گردد.