در این مقاله نحوه کدگذاری مجدد متغیرها در SPSS آموزش داده می شود.

گاهی اوقات برای انجام برخی تحلیل ها نیاز به داده های گسسته داریم. روش Recode یکی از مفید ترین روندهایی است که جهت تبدیل یک متغیر پیوسته به متغیر گسسته بکار می رود. گزینه Recode از منوی Transform جهت کدگذاری یک متغیر پیوسته به رده های از هم جدا به کار می رود. دو فرمان Recode در نرم افزار SPSS وجود دارد :

کاربردشرح
مقادیر تبدیل شده یک متغیر را بر روی خود آن متغیر ثبت می کند.Recode into Same Variables
مقادیر کدبندی را در یک ستون جدید از داده ها ثبت می کند.Recode into Different Variables

کدگذاری مجدد متغیرها در SPSS (دسته بندی داده های کمی)

برای مثال برای تبدیل نمرات ریاضی 1 دانشجویان (برای مشاهده دیتا اینجا کلیک کنید) به چهار گروه مختلف کد 1 را برای نمرات بین (صفر تا پنج)، کد 2 را برای نمرات بین (پنج تا 10)، کد 3 را برای نمرات بین (10 تا 15) و در آخر کد 5 را برای نمرات بین (15 تا 20) در نظر می گیریم. در این مثال می خواهیم متغیر کدبندی شده را در ستون جدیدی از متغیرها تعریف کنیم. برای این کار مسیر زیر را در نرم افزار دنبال می کنیم.

Transform \ Recode into Different Variables

کدگذاری مجدد متغیرها در SPSS شکل (1)

تنظیمات Recode into Different Variables

برای کدگذاری مجدد متغیرها در SPSS پس از باز شدن پنجره فوق متغیر ریاضی یک را انتخاب کرده و به وسیله پیکان قرار داده شده به کادر (Input Variable -> Output Variable) منتقل می کنیم. (همین کار را نیز به وسیله دو بار کلیک کردن بر روی متغیر ریاضی 1 می توانیم انجام دهیم.) در قسمت Output Variables در کادر Name نام متغیر جدیدی را که می خواهیم داده های تبدیل شده در آن قرار گیرند را (برای مثال NewRiazi) انتخاب می نماییم و برای ثبت بر روی دکمه Change کلیک می کنیم.

کدگذاری مجدد متغیرها در SPSS شکل (2)

بر روی دکمه Old and New Values کلیک کرده تا پنجره آن باز شود.

کدگذاری مجدد متغیرها در SPSS شکل (3)

برای این که اعداد بین 15 تا 20 را کد 4 بدهیم مطابق شکل بالا در قسمت Range در کادر بالایی عدد پایین بازه (15) و در کادر پایینی عدد بالایی بازه (20) را قرار می دهیم و به وسیله دکمه Add آن را به کادر Old –> New وارد می کنیم. این کار را به طور مشابه برای دیگر بازه ها انجام داده ایم. در انتها بر روی گزینه Continue کلیک کنید تا به پنجره شکل قبل باز گردید. اکنون گزینه OK برای شما فعال گردیده است. برروی آن کلیک کرده و متغیر NewRiazi را در اخرین ستون داده ها مشاهده نمایید.

کدگذاری مجدد متغیرها در SPSS شکل (4)