دانلود نمونه پایان نامه همراه با دیتا

امتیاز ۴.۸۶ از ۵ – ۳ رای
spinner در حال ثبت رای
دانلود پایان نامه مدیریت استراتژیک

1 – تاثیر ریسک های متغیرهای نقدینگی و تورم بر بازده صندوق های سرمایه گذاری

چکیده : هدف از انجام این پژوهش تعیین تاثیر ریسک نقدینگی و تورم بازار بر بازده صندوق های سرمایه گذاری بود. تحقیق حاضر به این علت که بازده صندوق های سرمایه گذاری را مورد بررسی قرار می دهد، از منظر هدف، کاربردی، با توجه به نحوه گردآوري اطلاعات و اجرا يك تحقيق توصيفي و از نوع همبستگي است که براي کشف همبستگي بين متغيرها به روش پس رويدادي عمل خواهد کرد. جامعه آماری در این پژوهش شامل تمامی صندوق های سرمایه گذاری کشور است که اطلاعات آن ها قابل دسترسی باشد. نتایج تجزیه و تحلیل داده های پنلی با نرم افزار ایویوز نشان داد ریسک نقدینگی و تورم بازار بر بازده صندوق های سرمایه گذاری تاثیر دارد.

 • 50 هزارتومان

 • 2 مگابایت

 • فایل دیتا اکسل

 • مدیریت مالی

2 – تاثير نوشابه­ انرژی ­زا بر عملكرد بی هوازی، سطوح لاكتات و خستگی دانشجويان پسر ورزشکار

روش تحقیق : اين تحقیق از نظر هدف كاربردي بود و چون از نظر روش اجراي تحقيق درصدد تاثير نوشابه ­ي انرژي ­زا بر عملكرد بي هوازي، سطوح لاكتات و خستگي دانشجويان پسر ورزشکار بود. این پژوهش به صورت تجربی (آزمایشی) با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل است.

 • 60 هزارتومان
 • 16 مگابایت
 • اکسل و SPSS
 • تربیت بدنی

3 – تاثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه تامین مالی بدهی با مدیریت سود

فرضیه های تحقیق : 1-تامین مالی از طریق بدهی بر مدیریت سود اثر دارد. 2-کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود اثر دارد. 3-کیفیت حسابرسی بر رابطه بین تامین مالی و مدیریت سود اثر دارد. 3-1-دوره تصدی حسابرسی بر رابطه میان بدهی ­های شرکت با مدیریت سود تاثیر دارد. 3-2-اندازه موسسه حسابرسی بر رابطه میان بدهی­ های شرکت با مدیریت سود تاثیر دارد. 3-3-تخصص حسابرسی بر رابطه میان بدهی­ های شرکت با مدیریت سود تاثیر دارد. 3-4-استقلال حسابرس بر رابطه میان بدهی­ های شرکت با مدیریت سود تاثیر دارد.

 • 60 هزارتومان
 • 4 مگابایت

 • اکسل و ایویوز

 • حسابرسی