دانلود پایان نامه مدیریت استراتژیک همراه با دیتا

بررسی تأثير مديريت استراتژيک منابع انسانی در عملكرد سازمانی

دانلود پایان نامه مدیریت استراتژیک
امتیاز ۵ از ۵ – ۱ رای
spinner در حال ثبت رای

چکیده : مدیریت استراتژیک منابع انسانی نظام جدیدی است که در سال های اخیر، از ادغام مدیریت منابع انسانی با فرایند مدیریت استراتژیک ایجاد شده است. توجه فراینده نسبت به این حوزه ناشی از این اندیشه است که منابع انسانی، باید به عنوان یک عامل استراتژیک مد نظر قرار گیرد، نه فقط به دلیل نقش آن در اثر بخشی استراتژی مدیریتی، بلکه به دلیل نقش بالقوه آن در ایجاد یک منبع مزیت رقابتی پایدار. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی در عملکرد سازمانی به اجرا درآمد. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است. نمونه پژوهش شامل 217 نفر از مديران و كارشناسان ارشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بودند که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان داد که ضریب رگرسیونی استاندارد شده تاثیر استراتژی مناسب بر اثر بخشی مدیریت منابع انسانی برابر 0.978 و تاثیر اثربخشی منابع انسانی بر عملکرد سازمانی برابر 0.429، تاثیر استراتژی مناسب بر عملکرد سازمانی برابر 0.553 و تاثیر تعدیلی متغیر استراتژی مناسب در رابطه بین اثر بخشی منابع انسانی و عملکرد سازمانی برابر 0.764 می ­باشد که کلیه این ضرایب از نظر آماری معنی دار می­ باشند.

کلیدواژه : مدیریت استراتژیک منابع انسانی، عملکرد سازمانی

قیمت : 50 هزار تومان – حجم فایل : 2 مگابایت – دارای فایل دیتا (SPSS) – رشته مدیریت – مقطع ارشد

مقدمه

بیان مسئله

اهداف تحقیق

اهمیت موضوع

فرضیه های تحقیق

مدل تحقیق

تعاریف عملیاتی

روش تحقیق

قلمرو تحقیق

جامعه و حجم نمونه

محدودیت‌های تحقیق

مقدمه

مبانی نظری تحقیق

مدیریت منابع انسانی

تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی

هدف‌های مدیریت منابع انسانی

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

برنامه ریزی راهبردی منابع انسانی

فلسفه و زیربنای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

ویژگی هاي فرایند مدیریت استراتژیک منابع انسانی

اهداف مدیریت استراتژیک منابع انسانی

ارزيابي عملكرد

تاریخچه ارزیابی عملکرد

اهداف و دلایل استفاده از ارزیابی عملکرد

کاربردهای ارزیابی عملکرد

دلايل مخالفت اغلب سازمان‌ها با ارزيابي عملکرد

عملکرد سازمانی

سنجش عملکرد سازمانی

شاخص های اندازه گیری عملکرد سازمان ها

چارچوب نظری تحقیق

پیشینه مطالعاتی تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری، نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گیری

قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق

منابع اطلاعاتی و روش گردآوری اطلاعات

فرضیه تحقیق

مدل تحقیق

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات

تکنیک های آماری مورد استفاده

آزمون های آماری برای تجزیه و تحلیل داده ها

آزمون های f وT

خلاصه

مقدمه

آمار توصیفی

ویژگی های جمعیت شناختی نمونه

توصیفی شاخص های پژوهش

بررسی روابط بین شاخص های پژوهش

آمار استنباطی

بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش

نحوه داوری

نتایج فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی

فرضیه های فرعی

مدل های اندازه گیری ساز و کار ارتباطی دانشگاه و صنعت

مقدمه

خلاصه پژوهش

نتایج پژوهش

پیشنهادات برای استفاده‌کنندگان از تحقیق

پیشنهاد‌ها جهت تحقیقات آتی

محدودیت‌های تحقیق

منابع فارسي

منابع لاتين

پيوست ها و ضمائم

فرضیه اول : مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی تاثیر قابل توجهی دارد.

فرضیه دوم : مدیریت منابع انسانی تأثیر قابل توجهی بر کارایی سازمان دارد.

سوم : سازگاری بین استراتژی رقابتی و مدیریت منابع انسانی بر کارایی مدیریت منابع انسانی شرکت تاثیر دارد.

چهارم : سازگاری بهتر بین استراتژی رقابتی شرکت و استراتژی مدیریت منابع انسانی بر عملکرد شرکت تاثیر دارد.

پنجم : تناسب بین استراتژی رقابتی و مدیریت منابع انسانی بر مدیریت منابع انسانی و کارایی سازمانی تاثیر دارد.

مدیریت منابع انسانی : منظور از مديريت منابع انساني مديريت حوزه هاي مرتبط با فرآيندهاي منابع انساني سازمان (جذب، بکارگيري، بهسازي و نگهداري) است. مديريت منابع انساني بعنوان ابزار اهداف، برنامه ها و استراتژي هاي سازماني نيروي انساني، توجه صاحب نظران را به خود جلب کرده است. طرح ريزي منابع انساني، تعيين راهبردهاي خرد و کلان عرضه و تقاضاي نيروي انساني، نظام اطلاعات منابع انساني و تامين نيروي انساني است.

مدیریت استراتژیک منابع انسانی : مدیریت استراتژیک منابع انسانی عبارتست از : دور اندیشی فراگیر، نوآور و تحول گرایی سازمان یافته در تامین منابع انسانی سازمان، پرورش و بهسازی آن، تامین کیفیت زندگی کاری برای آن و بالاخره به کارگیری بجا و موثر این منبع استراتژیک با شناخت و اعمال جنبه های تاثیر پذیری و تاثیر گذاری محیط درون سازمانی و برون سازمانی در راستای تبیین استراتژی ها، به منظور تحقق رسالت و هدف های سازمان.

عملکرد سازمان : مدیریت عملکرد، نه محدود به اندازه گیری عملکرد است و نه محدود به سنجش عملکرد و نه توبیخ کارمندان. مدیریت عملکرد، ابزاری مناسب برای هدایت سازمان در مسیر استراتژی ها و نیات استراتژیک سازمان است. واژه عملکرد بیشتر به فرایند و بازده یک سیستم اشاره می­کند و فعالیتی است که هم برای انجام کاری صورت می­گیرد و هم نتیجه آن فعالیت می­ باشد. عملکرد حدی است که کارمند الزامات شغلش را برآورده می­ کند. سازمان با عملکرد برتر، سازمانی است که در یک دوره زمانی بلندمدت از راه توانایی انطباق مناسب با تغییرات و واکنش سریع به این تغییرات، ایجاد ساختار مدیریت منسجم و هدفمند، بهبود مستمر قابلیت­ های کلیدی و رفتار مناسب با کارکنان به عنوان اصلی­ ترین دارایی، به نتایجی بهتر از سازمان ­های همتراز دست می ­یابد.