سرمایه انسانی نشان دهنده­ ی موجودی دانش افراد یک سازمان است. چن و همکاران همچنین بحث می­ کنند که سرمایه انسانی بعنوان مبنای سرمایه فکری به عواملی نظیر دانش، مهارت، تخصص ها و طرز تلقی کارکنان اشاره دارد که منتج به بهبود عملکرد و ایجاد سود برای شرکت می­ شود (طبرسا، 1394). سرمایه انسانی یکی از مهمترین اجزای سرمایه­ های فکری در سازمان است زیرا منبع اصلی خلاقیت است. این نوع دارایی­ های دانش ضمنی در افراد سازمان­ ها است که یکی از عوامل حیاتی تاثیرگذار بر عملکرد هر سازمانی است (حاتمی و همکاران، 1392). سرمایه انسانی ترکیبی تجمعی از دانش عمومی و حرفه ­ای کارکنان و توانایی­ های حل مسئله و ریسک پذیری است. آنچه از این تعریف مشخص است آن است که سنجش این نوع سرمایه بسیار دشوار است (حاجی کریمی، 1388). سرمایه انسانی، خلاقیت عملیاتی دارایی­ های مشهود (تجهزیات و ابزارها) را ارتقا داده و دارایی­ های نامشهود را فعال می­ سازد. در شرکت­ های موفق به منظور افزایش و بهبود بینش و توانایی­ ها و تجربیات برای رقابت در محیط متغیر امروزی، سرمایه­ گذاری کلانی بر روی کارکنان صورت می­ گیرد (بوزبورا، 2004). توجه به این نکته مهم است که مالکیت این نوع سرمایه در اختیار شرکت ­ها نیست و خروج افراد سازمان منجر به از دست رفتن حافظه سازمانی می­ شود و این تهدیدی جدید برای سازمان محسوب می ­شود (بتیس، 2004). پرسشنامه قرار داده شده در ارتباط با سرمایه انسانی است و سه بعد دانش، مهارت و تخصص را مورد بررسی قرار می‎دهد.

تصویر بخشی از سوالات پرسشنامه

 

روایی و پایایی : دارد

خرده مقیاس : دارد

پسورد فایل : Cochrana.com

لینک دانلود پرسشنامه رایگان سرمایه انسانی